Oslávte s nami Deň diverzity online

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila životy ľudí v mnohých oblastiach, preto práve v tomto období potrebujú zamestnanci a zamestnankyne cítiť, že sú prijatí. Skvelou príležitosťou, ako vyzdvihnúť odlišnosť a zdôrazniť dôležitosť jej prijímania bez predsudkov je Deň diverzity, ktorý tento rok spoločne oslávime 28. mája. Prinášame vám niekoľko tipov, ako môžete, vzhľadom na aktuálne opatrenia, podporiť myšlienky diverzity a inklúzie aj v online prostredí.   

Prečo by ste sa mali zapojiť do Dňa diverzity?

Napriek rastúcej rozmanitosti slovenskej spoločnosti sme často svedkami predsudkov a netolerancie, nevynímajúc pracovné prostredie, v ktorom strávime tretinu nášho života. Podľa štúdie PayLab Diversity nemá skúsenosti s diverzitou na pracovisku 44 % slovenských zamestnávateľov. Ak takéto skúsenosti majú, zvyčajne ide o matky s malými deťmi, starších ľudí alebo cudzincov. Kým matky či starší ľudia sú na pracovisku vnímaní pozitívne, členovia LGBTI komunity, osoby so zdravotným znevýhodnením a etnické menšiny sú, naopak, vnímané negatívne.

Oslava Dňa diverzity vo vašej firme je tak jedinečnou príležitosťou, ako priblížiť tému diverzity a inklúzie zamestnancom a zamestnankyniam a zároveň deklarovať, že vytvárate inkluzívne pracovné prostredie založené na férovosti, otvorenosti a dôvere. Práve diverzita totiž vytvára kultúru vzájomného rešpektu a empatie, ktorá umožňuje zamestnancom byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov. Zaraďte sa medzi lídrov v budovaní povedomia o diverzite a inklúzii a posilnite budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi i klientmi.

Oslavujte spolu s nami

Identifikujte témy, ktoré ovplyvňujú pracovné prostredie vo vašej spoločnosti – zamerať sa môžete na diskrimináciu, rozmanitosť, duševné zdravie, rovnosť príležitostí, alebo aj na konkrétne témy, s ktorými majú vaši zamestnanci skúsenosť – napríklad veková, rodová či medzikultúrna diverzita, LGBTI+ alebo marginalizované skupiny. V našom Katalógu prinášame inšpiráciu v podobe tipov na aktivity v online prostredí.

Osláviť Deň diverzity môžete napríklad takto:

  • Do päty každého odoslaného emailu si umiestnite krátky inšpiratívny text, napr.: „Je skvelé byť aj v práci sám sebou. Prijmime ľudí takých, akí sú a oslávme spoločne Deň diverzity.“
  • Na firemný web či sociálne siete umiestnite online banner ku Dňu diverzity (na stiahnutie SK a EN verzia), ktorý môžu zamestnanci zdieľať aj na svojich súkromných profiloch.
  • Oslovte úspešné manažérky a tímlíderky vo vašej firme a zorganizujte neformálnu online diskusiu. Aké sú ich osobné príbehy? Čo im pomohlo v kariérnom raste? Aký dopad mala na ich život pandémia COVID-19?
  • Zorganizujte neformálnu online diskusiu/workshop pre zmiešané tímy (mladší a starší zamestnanci): V čom vyrastala moja/tvoja generácia? Chápeme sa navzájom a vieme dostatočne spolupracovať? Je práca z domu väčšia výzva pre staršiu generáciu? V čom si vieme navzájom pomôcť a poradiť? Ako posilniť spoluprácu?
  • Zamestnanci vo vašej firme môžu oceniť aj workshop, koučing, konzultáciu na tému medzikultúrnej komunikácie či kultúrnej inteligencie.
  • Upriamte pozornosť na zdravotne znevýhodnených vo vašej firme – Ako na ich prácu a život vplýva aktuálna pandémia a ako by sa im dalo pomôcť ľahšie zvládať situáciu?
  • Zorganizujte online diskusiu s ambasádormi LGBTI+ diverzity vo vašej firme. Aké sú ich osobné príbehy a ako prijatie ovplyvňuje aj ich pracovný život?

Chcete osláviť Deň diverzity spolu s nami? Prihláste sa na náš webinár Veková diverzita a zamestnávanie starších:

V prípade záujmu, prosím, vyplňte registračný formulár


Toto podujatie je financované z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).