Prehľad aktivít

2020

Prieskum medzi ambasádormi Charty
01. 01. 2020 - 27. 01. 2020
EU Diversity Platform meeting
Brusel
Stretnutie európskych Chárt diverzity
17. 02. 2020 - 18. 02. 2020
Poradný výbor Charty diverzity
Bratislava
Stretnutie venované aktivitám Charty v 1. polroku 2020
02. 03. 2020
Výročné stretnutie
Bratislava
Prehľad aktivít v roku 2019, Plán aktivít na rok 2020, Téma: Diskriminácia na pracovisku
05. 03. 2020
Brainstorming ku Dňu diverzity
Bratislava
Neformálne pracovné stretnutie signatárov Charty s cieľom vytvoriť podklady pre katalóg ku Dňu diverzity
02. 04. 2020
Webinár
online
Téma: Ako podporiť zamestnancov-rodičov na home office
28. 04. 2020
Katalóg aktivít pre Deň diverzity
Prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu online osláviť Deň diverzity
30. 04. 2020
Deň diverzity
online
Online kampaň vo firmách & webinár Veková diverzita a zamestnávanie starších
28. 05. 2020
Diskusia na tému: Rodovo podmienené násilie
online
Diskusia s Oľgou Pietruchovou v rámci online BLF štvrťročného stretnutia
23. 06. 2020
BLF Odporúčania
online
Téma: Mileniáli a Employer Branding
31. 08. 2020
BLF CSR Summit 2020
online
Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
13. 10. 2020
Najbližšie
Galavečer Via Bona Slovakia 2019
Bratislava
Dôraz na diverzitu prostredníctvom ceny „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci s MPSVaR SR
10. 11. 2020
Poradný výbor Charty diverzity
Bratislava
Stretnutie venované aktivitám Charty v 2. polroku 2020
18. 11. 2020
EU Diversity Charters’ Annual Forum
online
Výročná medzinárodná konferencia
25. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi
Bratislava/online
Prijatie nových signatárov a online diskusia Efektívna inklúzia na pracovisku resp. dôležitosť tém diverzity v dobe COVID-u
30. 11. 2020

2019

Stretnutie Poradného výboru
Vyhodnotenie aktivít za rok 2019. Plán na rok 2020
03. 12. 2019
Odborný seminár pre signatárov Charty
Téma: Kultúrna/národnostná diverzita vo firme
28. 11. 2019
Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi
Prijatie nových signatárov
28. 11. 2019
CEE CSR Summit 2019
Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
12. 11. 2019
BLF Odporúčania
Téma: Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených
01. 08. 2019 - 31. 08. 2019
Business breakfast
Téma: Ženy v TECH firmách
01. 06. 2019 - 30. 06. 2019
Deň Diverzity
 Kampaň vo firmách & Mediálne raňajky na tému: Ambasádori diverzity vo firmách - rola lídra
30. 05. 2019
Slávnostný podpis Charty diverzity
 Prijatie nových signatárov
30. 05. 2019
EU Diversity Charters’ Annual Forum
Výročná medzinárodná konferencia s účasťou administrátora a 2 signatárov
16. 05. 2019
Stretnutie Poradného výboru Charty
Hodnotenie prebiehajúcich a plánovaných aktivít Charty
10. 04. 2019
Galavečer Via Bona Slovakia 2018
Dôraz na diverzitu prostredníctvom ceny „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci s MPSVaR SR
02. 04. 2019
Katalóg aktivít pre Deň diverzity
Prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu osláviť Deň diverzity
01. 04. 2019 - 30. 04. 2020
Výročné stretnutie signatárov Charty
Aktivity a dosiahnuté úspechy v roku 2018. Plán aktivít na rok 2019. Voľba Poradného výboru.
05. 03. 2019
Odborný seminár pre signatárov Charty
zdieľanie skúseností signatárov na tému Inkluzívne pracovné prostredie
05. 03. 2019
BLF Odporúčania
Téma: Duševné zdravie na pracovisku
01. 03. 2019 - 31. 01. 2020
Diversity Charters Platform Meeting
Španielsko
Stretnutie EÚ platformy s účasťou administrátora Charty
28. 01. 2019