Prehľad aktivít

2024

Školenie DEI v praxi
Bratislava
Školenie pre signatárov Charty diverzity, ako uchopiť manažment DEI
27. 11. 2024
Privítanie nových signatárov
Bratislava
Diskusia na tému DEI | prijímanie nových signatárov
26. 11. 2024
Diversity Talk (4)
online
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe Ambasádorov ChD
06. 11. 2024
DEI Business Breakfast
Bratislava
Pracovné raňajky ambasádorov Charty diverzity
16. 10. 2024
Najbližšie
BLF Odporúčania (vydanie)
online
30. 09. 2024
Galavečer Via Bona Slovakia 2023
Košice
Dôraz na DEI prostredníctvom ocenenia Výnimočný zamestnávateľ
25. 06. 2024
Diversity Talk (3)
online
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe Ambasádorov ChD
05. 06. 2024
Deň diverzity x Forbes Business Fest
Bratislava
Oslava 7. výročia Charty diverzity SK | diskusia | prijímanie nových signatárov ako súčasť Forbes Business Fest
30. 05. 2024
Zahájenie Európskeho mesiaca diverzity
hybridné podujatie
Zahájenie Európskeho mesiaca rozmanitosti a udeľovanie cien Európske hlavné mestá I&D
25. 04. 2024
Diversity Talk (2)
online
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe Ambasádorov ChD
17. 04. 2024
Školenie DEI v praxi
Bratislava
Školenie pre signatárov Charty diverzity, ako uchopiť manažment DEI
15. 03. 2024
Výročné stretnutie signatárov
Bratislava
Prehľad aktivít Charty v roku 2023 a 2024 | panelová diskusia | diskusné stoly | workshop
13. 03. 2024
Sprievodca pre Dni diverzity (vydanie)
online
prehľad tipov pre organizovanie Dní diverzity na pracovisku
29. 02. 2024
Diversity Talk (1)
online
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe Ambasádorov ChD
14. 02. 2024
Neformálny networking
Bratislava
neformálne stretnutie členov BLF, FK a Ambasádorov ChD
23. 01. 2024

2023

Školenie pre signatárov Charty
Bratislava
Diverzita a inklúzia v praxi
22. 11. 2023
Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi a diskusia
Bratislava
Téma: Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením
21. 11. 2023
Small Talk (3)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
08. 11. 2023
BLF Summit 2023
Bratislava
I&D ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
25. 10. 2023
BLF Odporúčania (vydanie)
online
Téma: Veková diverzita
01. 10. 2023
Regionálne stretnutie signatárov Charty
Poprad
Návšteva tréningového centra Whirlpool Slovakia a zdieľanie dobrej praxe
29. 09. 2023
Neformálny networking
Bratislava
neformálne stretnutie ambasádorov a podporovateľov ChD
13. 06. 2023
Deň Diverzity
Bratislava
Téma: LGBTI+ ľudia | prijímanie nových signatárov
30. 05. 2023
Galavečer Via Bona Slovakia 2022
Bratislava
dôraz na I&D prostredníctvom kategórie Výnimočný zamestnávateľ
11. 05. 2023
webinár: Veková diverzita
online
Dáta | prax | osobný príbeh
10. 05. 2023
Zahájenie Európskeho mesiaca rozmanitosti
Brusel/online
4. ročník Európskeho mesiaca rozmanitosti (iniciatíva Európskej komisie)
28. 04. 2023
Small Talk (2)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
20. 04. 2023
Adresár užitočných kontaktov (vydanie)
online
prehľad užitočných kontaktov pre organizovanie osláv Dňa diverzity
31. 03. 2023
Školenie pre signatárov Charty
Bratislava
Diverzita a inklúzia v praxi
14. 03. 2023
Výročné stretnutie signatárov Charty
Bratislava
Prehľad aktivít Charty | voľba poradného výboru Charty diverzity | odborný obsah | diskusné stoly
13. 03. 2023
Small Talk (1)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
15. 02. 2023
Neformálny networking
Bratislava
neformálne stretnutie ambasádorov a podporovateľov ChD
09. 02. 2023

2022

Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi
Bratislava
prijímanie nových signatárov ako súčasť medzinárodnej konferencie Neurodiverzita na pracovisku
22. 11. 2022
Small Talk (5)
online
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
09. 11. 2022
BLF CSR Summit 2022 a Ceny SDGs
Bratislava
I&D ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
27. 10. 2022
CZ-SK Fórum o diverzite a inklúzii
Brno/online
D&I v československých vzťahoch – aktuálne a budúce výzvy pre český a slovenský trh práce – nástroje na podporu a rozvoj D&I
12. 10. 2022
Small Talk (4)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
28. 09. 2022
LGBT+ Business Forum 2022
Bratislava
téma: Rovnaké príležitosti pre všetkých, výzva pre Slovensko
21. 07. 2022
Via Bona Slovakia 2021
Bratislava
dôraz na I&D prostredníctvom kategórie Výnimočný zamestnávateľ
29. 06. 2022
Small Talk (3)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
14. 06. 2022
Deň diverzity
Bratislava
slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi a diskusia
30. 05. 2022
Webinár: Ženy vo vedení
online
BLF štafeta & Charta diverzity
10. 05. 2022
Zahájenie EU Diversity Month 2022
online
3. ročník Európskeho mesiaca rozmanitosti (iniciatíva Európskej komisie)
29. 04. 2022
Katalóg aktivít pre Deň diverzity (vydanie)
online
prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu osláviť Deň diverzity
22. 04. 2022
Small Talk (2)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
21. 04. 2022
Brainstorming ku Dňu diverzity
online
neformálne pracovné stretnutie signatárov Charty s cieľom vytvoriť podklady pre katalóg ku Dňu diverzity
23. 03. 2022
Výročné stretnutie signatárov Charty diverzity Slovensko
online
08. 03. 2022
Small Talk (1)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
16. 02. 2022
EU Diversity Platform meeting
online
Online stretnutie európskych Chárt diverzity
25. 01. 2022

2021

Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi a online diskusia
online
Téma: Jednorodičovstvo
23. 11. 2021
Small Talk (3)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
10. 11. 2021
BLF CSR Summit 2021 a Ceny SDGs
online
Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
26. 10. 2021
Mediálne raňajky
Bratislava
Téma: Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov
25. 10. 2021
Small Talk (2)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
29. 09. 2021
Via Bona Slovakia 2020
Bratislava
Dôraz na diverzitu prostredníctvom kategórie Výnimočný zamestnávateľ
08. 09. 2021
BLF Odporúčania
online
Téma: Budovanie zodpovednej kultúry
31. 08. 2021
LGBTI+ Professionals Picnic
Bratislava
neformálne zdieľanie skúseností z pracovného prostredia na témy inkluzívnych benefitov, vzdelávania a kultúry
25. 06. 2021
Small Talk (1)
online (Ambasádori Charty)
neformálne zdieľanie príkladov dobrej praxe ambasádorov ChD
16. 06. 2021
Deň Diverzity
online
Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi a online diskusia
31. 05. 2021
LGBT+ Business Forum 2021
online
Téma: diskriminácia a obťažovanie LGBT+ ľudí na pracovisku
17. 05. 2021
Webinár: Ženy vo vedení
online
Podujatie v rámci projektu Podpora diverzity a nediskriminácie na Slovensku 2020 – 2021
10. 05. 2021
Zahájenie EU Diversity Month 2021
online
Iniciatíva Platformy Chárt EÚ pod záštitou Európskej komisie
03. 05. 2021
Katalóg aktivít pre Deň diverzity
online
Prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu online osláviť Deň diverzity
30. 04. 2021
Brainstorming ku Dňu diverzity
online
Neformálne pracovné stretnutie signatárov Charty s cieľom vytvoriť podklady pre katalóg ku Dňu diverzity
06. 04. 2021
Výročné stretnutie signatárov Charty diverzity Slovensko
online
Téma: Nevedomé stereotypy
08. 03. 2021
EU Diversity Platform meeting
online
Online stretnutie európskych Chárt diverzity
11. 02. 2021

2020

Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi
Bratislava/online
Prijatie nových signatárov a online diskusia Efektívna inklúzia na pracovisku resp. dôležitosť tém diverzity v dobe COVID-u
30. 11. 2020
EU Diversity Charters’ Annual Forum
online
Výročná medzinárodná konferencia
25. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Galavečer Via Bona Slovakia 2019
Bratislava
Dôraz na diverzitu prostredníctvom ceny „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci s MPSVaR SR
10. 11. 2020
BLF CSR Summit 2020
online
Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
13. 10. 2020
BLF Odporúčania
online
Téma: Mileniáli a Employer Branding
31. 08. 2020
Diskusia na tému: Rodovo podmienené násilie
online
Diskusia s Oľgou Pietruchovou v rámci online BLF štvrťročného stretnutia
23. 06. 2020
Deň diverzity
online
Online kampaň vo firmách & webinár Veková diverzita a zamestnávanie starších
28. 05. 2020
Katalóg aktivít pre Deň diverzity
Prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu online osláviť Deň diverzity
30. 04. 2020
Webinár
online
Téma: Ako podporiť zamestnancov-rodičov na home office
28. 04. 2020
Brainstorming ku Dňu diverzity
Bratislava
Neformálne pracovné stretnutie signatárov Charty s cieľom vytvoriť podklady pre katalóg ku Dňu diverzity
02. 04. 2020
Výročné stretnutie
Bratislava
Prehľad aktivít v roku 2019, Plán aktivít na rok 2020, Téma: Diskriminácia na pracovisku
05. 03. 2020
Poradný výbor Charty diverzity
Bratislava
Stretnutie venované aktivitám Charty v 1. polroku 2020
02. 03. 2020
EU Diversity Platform meeting
Brusel
Stretnutie európskych Chárt diverzity
17. 02. 2020 - 18. 02. 2020
Prieskum medzi ambasádormi Charty
01. 01. 2020 - 27. 01. 2020

2019

Stretnutie Poradného výboru
Vyhodnotenie aktivít za rok 2019. Plán na rok 2020
03. 12. 2019
Odborný seminár pre signatárov Charty
Téma: Kultúrna/národnostná diverzita vo firme
28. 11. 2019
Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi
Prijatie nových signatárov
28. 11. 2019
CEE CSR Summit 2019
Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní
12. 11. 2019
BLF Odporúčania
Téma: Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených
01. 08. 2019 - 31. 08. 2019
Business breakfast
Téma: Ženy v TECH firmách
01. 06. 2019 - 30. 06. 2019
Deň Diverzity
 Kampaň vo firmách & Mediálne raňajky na tému: Ambasádori diverzity vo firmách - rola lídra
30. 05. 2019
Slávnostný podpis Charty diverzity
 Prijatie nových signatárov
30. 05. 2019
EU Diversity Charters’ Annual Forum
Výročná medzinárodná konferencia s účasťou administrátora a 2 signatárov
16. 05. 2019
Stretnutie Poradného výboru Charty
Hodnotenie prebiehajúcich a plánovaných aktivít Charty
10. 04. 2019
Galavečer Via Bona Slovakia 2018
Dôraz na diverzitu prostredníctvom ceny „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci s MPSVaR SR
02. 04. 2019
Katalóg aktivít pre Deň diverzity
Prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu osláviť Deň diverzity
01. 04. 2019 - 30. 04. 2020
Výročné stretnutie signatárov Charty
Aktivity a dosiahnuté úspechy v roku 2018. Plán aktivít na rok 2019. Voľba Poradného výboru.
05. 03. 2019
Odborný seminár pre signatárov Charty
zdieľanie skúseností signatárov na tému Inkluzívne pracovné prostredie
05. 03. 2019
BLF Odporúčania
Téma: Duševné zdravie na pracovisku
01. 03. 2019 - 31. 01. 2020
Diversity Charters Platform Meeting
Španielsko
Stretnutie EÚ platformy s účasťou administrátora Charty
28. 01. 2019