Domov

Vitajte na stránke Charty diverzity Slovensko

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Slovenská charta bola slávnostne spustená v roku 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie.


0

signatárov

0

zamestnancov a zamestnankýň

0

krajín EÚCharta diverzity Slovensko svojimi aktivitami podporuje napĺňanie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), na ktorých sa v roku 2015 dohodli svetoví lídri. Ich dosahovanie pomáha pretvárať svet na lepšie miesto pre život. Všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja a viac podrobností nájdete tu.

Ďakujeme za podporu