Európska platforma Chárt diverzity

Európska platforma Chárt diverzity

Európska platforma Chárt diverzity vznikla v roku 2010 z iniciatívy Európskej komisie, ktorá ju tiež finančne podporuje. Platforma ponúka chartám diverzity v krajinách EÚ priestor na výmenu informácií, zdieľanie skúseností a dobrej praxe v témach manažmentu diverzity. Charta diverzity Slovensko sa stala jej súčasťou 30. mája 2017.Pozrite si:

príklady solidarity signatárov Chárt EÚ v reakcii na pandémiu COVID-19

newsletter Platformy