Oslávte s nami Deň diverzity online

V pondelok 31. mája už štvrtýkrát na Slovensku oslávime Deň diverzity. Deň, kedy vyzdvihujeme rôznorodosť a výnimočnosť každého jedného z nás. Zároveň však zdôrazňujeme potrebu tieto odlišnosti nielen prijímať, ale ich aj oceňovať. Lebo iba vďaka rozmanitosti nás všetkých je naša spoločnosť skutočne bohatá.

Celý svet už viac než rok bojuje s pandémiou COVID-19, ktorá odhalila a ešte väčšmi prehĺbila existujúce nerovnosti. Zamestnanci a zamestnankyne potrebujú viac než kedykoľvek predtým cítiť, že sú prijatí a vypočutí. Pretože práve akceptácia, ľudskosť a súdržnosť nám pomôžu ísť ďalej a prekonať toto náročné obdobie. Už minuloročná oslava Dňa diverzity ukázala, že aj v online prostredí dokážeme spoločne veľmi nápadito podporiť myšlienky inklúzie a diverzity. Preto aj tento rok prinášame návrhy, ktoré sú realizovateľné (aj) v dobe obmedzenej protipandemickými opatreniami.

Využime tento deň na šírenie osvety o dôležitosti rôznorodosti a jej akceptovania!

Oslava Dňa diverzity vo vašej firme je jedinečnou príležitosťou, ako priblížiť témy inklúzie a diverzity zamestnancom a zamestnankyniam a zároveň deklarovať, že vytvárate inkluzívne pracovné prostredie založené na férovosti, otvorenosti a dôvere. Práve diverzita totiž vytvára kultúru vzájomného rešpektu a empatie, ktorá umožňuje zamestnancom byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov. Zaraďte sa medzi lídrov v budovaní povedomia o inklúzii a diverzite a posilnite budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi i klientmi.

Oslavujte spolu s nami

Identifikujte témy, ktoré ovplyvňujú pracovné prostredie vo vašej spoločnosti – zamerať sa môžete na diskrimináciu, rozmanitosť, duševné zdravie, rovnosť príležitostí, alebo aj na konkrétne témy, s ktorými majú vaši zamestnanci skúsenosť – napríklad veková, rodová či medzikultúrna diverzita, LGBTI+ alebo marginalizované skupiny. V našom Katalógu prinášame inšpiráciu v podobe tipov na aktivity v online prostredí.

Osláviť Deň diverzity môžete napríklad aj takto:

 • Na firemný web či sociálne siete umiestnite online banner ku Dňu diverzity (na stiahnutie SK a EN verzia), ktorý môžu zamestnanci zdieľať aj na svojich súkromných profiloch s hashtagom #DenDiverzity2021.
 • Zorganizujte neformálnu online diskusiu na tému Pandémia COVID-19 a životy žien, keďže najmä ženám pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila život. Dajte priestor ženám, ktoré pracujú na rôznych pozíciách vo vašej spoločnosti, aby zdieľali svoje príbehy (reprezentantky rôznych skupín – ženy po materskej dovolenke, ženy manažérky, mladé ženy či ženy v preddôchodkovom veku).
 • Zorganizujte webinár na témy ako sexuálne obťažovanie na pracovisku, prevencia domáceho násilia páchaného (najmä) na ženách a šírte osvetu k tejto téme v rámci organizácie (pomôckou môže byť aj táto príručka).
 • Zorganizujte online knižnú burzu medzi zamestnancami – ukáže rozdielnosť záujmov generácií, ale aj to, čo ich spája.
 • Pripravte neformálnu online diskusiu/workshop pre zmiešané tímy (mladší a starší zamestnanci): V čom vyrastala moja/tvoja generácia? Chápeme sa navzájom a vieme dostatočne spolupracovať? Je práca z domu väčšia výzva pre staršiu generáciu? V čom si vieme navzájom pomôcť a poradiť? Ako posilniť spoluprácu?
 • Zamestnanci a zamestnankyne vo vašej firme môžu oceniť aj workshop, koučing, konzultáciu na tému medzikultúrnej komunikácie či kultúrnej inteligencie.
 • Upriamte pozornosť na osoby so zdravotným znevýhodnením vo vašej firme – ako na ich prácu a život vplýva aktuálna pandémia a ako by sa im dalo pomôcť ľahšie zvládať situáciu?
 • Venujte pozornosť jednorodičom, ktorých osobitne postihla pandémia. Poproste kolegyňu/kolegu zdieľať svoj osobný príbeh a výzvy, ktoré situácia samoživiteľa prináša. Zorganizujte zbierku (finančnú či materiálnu) v prípade, že o to dané kolegyne/kolegovia prejavia záujem.
 • Zorganizujte online prednášku/sériu prednášok, ako zabrániť vyhoreniu a udržať si fyzické a duševné zdravie pod kontrolou.
 • Prizvite si odborníkov/odborníčky v téme LGBTI+ na online diskusiu, kde budú mať vaši zamestnanci a zamestnankyne možnosť (aj anonymne) sa pýtať otázky, ktoré ich v tejto téme zaujímajú.
 • Komunikujte podporu interne, ale aj externe, pamätajte pri tvorbe svojho etického kódexu či rodinných benefitov aj na LGBTI+ komunitu.

Chcete osláviť Deň diverzity spolu s nami? Prihláste sa na náš webinár:

V prípade záujmu, prosím, vyplňte registračný formulár


Toto podujatie je financované z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).