Jednoducho byť sám sebou. Aj v práci.

30. máj je sviatkom rozmanitosti a inklúzie na pracoviskách. K Charte diverzity Slovensko sa pridali ďalší signatári.

Viete, aká je najčastejšia reakcia firiem na otázku, aké špeciálne programy či opatrenia majú zavedené na podporu LGBT zamestnancov a zamestnankýň? „Nie, my nijako špeciálne nepotrebujeme riešiť tému zamestnancov s odlišnou sexuálnou orientáciou či rodovou identitou. U nás sa zatiaľ nikto na nič nesťažoval.“

LGBT zamestnanci to však takto necítia. Podľa prieskumu Out Now z roku 2015 iba 9 % z nich povedalo o svojej sexuálnej orientácii svojim kolegom na pracovisku a takmer 40 % si myslí, že coming out v práci by mohol ohroziť ich kariéru.

Nevenovať tejto téme pozornosť sa pritom firmám nevypláca. „ Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí musia na pracovisku skrývať svoju sexuálnu orientáciu, majú až o 73 % väčšiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov než tí zamestnanci, ktorí aj na pracovisku môžu byť „out“, upozorňuje Ivana Vagaská, senior programová manažérka Nadácie Pontis.

Rodinné scenáre môžu byť rôzne
Prostredie vo firmách či na iných pracoviskách je odrazom toho, ako je LGBT téma vnímaná celkovo v spoločnosti. Na druhej strane, aj firma a prostredie, aké pre svojich ľudí vytvára, môže pozitívne ovplyvňovať celospoločenské vnímanie. Slovensko patrí do skupiny posledných krajín v Európskej únii, kde chýba akákoľvek právna ochrana párov rovnakého pohlavia.

Spoločnosť Accenture ide v tomto ohľade nad rámec slovenskej legislatívy a svojim zamestnancom a zamestnankyniam umožňuje čerpať rodinné benefity bez ohľadu na ich orientáciu, či identitu. Firme stačí čestné vyhlásenie napríklad o tom, že partnerke sa narodilo dieťa alebo o osvojení dieťaťa. „Na základe neho vyplácame príspevok k narodeniu dieťaťa a umožňujeme vybrať si deň voľna. Podobne postupujeme aj pri svadobnom bonuse, ktorý vyplácame na základe predloženia dokladu o uzavretí registrovaného partnerstva z inej krajiny,“ upresňuje Lucia Skraková, HR manažérka spoločnosti.

Chcete vedieť, ako podporiť LGBT inklúziu na vašom pracovisku? Stiahnite si odporúčania Business Leaders Forum.


Oslavujme spolu rozmanitosť
Odporúčania vydávame pri príležitosti Dňa diverzity, ktorý je sviatkom rešpektovania rozdielnosti a výnimočnosti každého zamestnanca a zamestnankyne. Je to príležitosť uvedomiť si, že stereotypy, ktoré vedú k predsudkom a diskriminácii, sú v iste miere v každom z nás, ale je možné ich zmeniť. Prečo ho na Slovensku oslavujeme práve 30. mája? „Práve v tento deň v roku 2017 bola slávnostne spustená Charta diverzity Slovensko a k tejto dobrovoľnej iniciatíve podporovanej Európskou komisiou sa pridali prví signatári,“ hovorí Ivana Vagaská.

Dnes sa k Charte svojím slávnostným podpisom pridali ďalší signatári z firemného sektora a, vôbec po prvýkrát, aj dve médiá – SME a Slovak Spectator. Charta diverzity Slovensko tak aktuálne má 41 signatárov, ktorí sa verejne hlásia k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku.

Viaceré firmy pri príležitosti Dňa diverzity zorganizovali aktivity pre svojich zamestnancov. ING Business Shared Services napríklad pripravila prednášku na tému stereotypov a hendikepov, ukážku práce vodiacich psov pre nevidiacich a besedy so zamestnankyňami firmy na tému Ženy v biznise. Zahraniční zamestnanci sa podelili o ich životný príbeh na Slovensku a v rámci podpory LGBT komunity zamestnancom rozdávali odznaky s dúhovým levom ING.

Predposledný májový týždeň sa v spoločnosti T-Systems Slovakia niesol v duchu Lady T, podujatí určených pre všetky zamestnankyne spoločnosti. Spoločnosť SwissRe sa zase zamerala na tému duševného zdravia. V IBM ISC prebehli Dni diverzity už 23. a 24. mája v podobe workshopov predstavujúcich rôzne kultúry, príbehy ľudí so znevýhodnením, LGBT. Súčasťou programu bol aj „speed mentoring“ od seniorných lídrov. Podobne oslavujú diverzitu aj v PwC Slovensko, s témami, ako sú rozdiely medzi generáciami, rodová diverzita, či uvedomenie si nevedomých predsudkov.

Fotogaléria z podujatia