Podpora vekovej diverzity na pracovisku vyžaduje proaktívne vnímanie rôznorodých potrieb generácií

Aktuálne sa na trhu práce môžu stretávať štyri a v niektorých profesiách až päť generácií. Podpora vekovej diverzity na pracovisku vyžaduje proaktívne vnímanie rôznorodých potrieb týchto generácií v každej fáze životného cyklu zamestnanectva a tiež podporu medzigeneračného dialógu. Úspešný manažment (nielen) vekovej diverzity je totiž predovšetkým o komunikácii.

V najnovších odporúčaniach Business Leaders Forum sa dočítate:

  • o starších ľuďoch v spoločnosti a na trhu práce;
  • aké sú očakávania a potreby mladých ľudí;
  • ako podporovať vekovú diverzitu na pracovisku z pohľadu životného cyklu zamestnanectva;
  • o príkladoch dobrej praxe slovenských zamestnávateľov.