Vyvážený pracovný a súkromný čas zamestnancov by mal byť pre firmy prioritou

Business Leaders Forum vydalo odporúčania pre firmy na tému Podpora Work-Life Balance.

Vedeli ste, že Slováci odpracujú v priemere 1793 hodín ročne, pričom priemer OECD je 1776 hodín? Do popredia sa dostáva work-life balance.

Dvojkariérne manželstvá, rýchle tempo v práci, dôraz na rýchlosť a výkon, starostlivosť o deti, ale aj starnúcich rodičov môžu viesť k neustálemu tlaku a stresu zamestnancov. Udržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom už dnes rieši čoraz viac firiem aj na Slovensku. Mnohé z nich začali zohľadňovať flexibilný pracovný čas zamestnancov, zaviedli prácu z domu, udržiavajú vzťah so zamestnancami na materskej či rodičovskej dovolenke, poskytujú svojim ľuďom podporu v ťažkých životných situáciách a vsadili na otvorenú komunikáciu.

♦ Stiahnite si odporúčania na tému Podpora Work-Life Balance.

Prečo by zamestnávatelia mali dbať o svojich ľudí

Zamestnanci pod dlhodobým stresom robia chyby, strácajú kreativitu a schopnosť prinášať nápady. Bývajú častejšie chorí a nakoniec môžu vyhorieť a prácu opustiť. A naopak, ak zamestnávatelia a firmy dbajú o to, aby ich ľudia mali čas aj na vlastný život, získavajú verných a produktívnych zamestnancov, ktorí prispievajú k lepšej výkonnosti firmy a posilňujú jej dobré meno.

Väčšia flexibilita v práci, udržiavanie vzťahu so zamestnancami na materskej či rodičovskej dovolenke, ich podpora v ťažkých životných situáciách či transparentná komunikácia sú dôležitým kľúčom, ako sa starať o vyváženosť pracovného a súkromného času zamestnancov.

Ľudia vítajú flexibilitu v práci

„Skrátené pracovné úväzky, pohyblivá pracovná doba či možnosť pracovať z domu nemusia znamenať, že zamestnanci robia menej. Znamená to, že pracujú inak. Flexibilita na pracovisku prináša šesťnásobne väčší vplyv na zníženie fluktuácie zamestnancov ako zvýšenie platu. Až 72 % ľudí vo firmách je presvedčených, že ich produktivita v práci závisí priamo od toho, nakoľko môžu byť flexibilní vo svojej práci. V stavebnej spoločnosti Skanska SK sa snažia o to, aby zamestnanci netrávili zbytočne veľa času cestovaním do práce, ale mali čas aj na seba a svoju rodinu. Majú preto zavedený turnusový režim – 6 dní zmena a 6 dní voľno. V Ceragon Networks na Liptove prišli s projektom Flexi Liptov, v rámci ktorého spolupracujú elektrotechnické firmy v regióne pri požičiavaní si zamestnancov. Zabraňujú tak hromadnému prepúšťaniu v regióne a neistote zo straty zamestnania.

Sabbatical, prečo nie?

Tatra banka sa snaží predchádzať vyhoreniu zamestnancov aj tým, že manažéri banky majú po 5 odpracovaných rokoch nárok na mesiac plateného voľna. Sabbatical zamestnanci najčastejšie využívajú na jazykové kurzy, poznávanie sveta, či na dobrovoľnú prácu v rozvojových krajinách. Banka tým predchádza vyhoreniu zamestnancov, podporuje ich osobný rozvoj a má možnosť testovať ako v praxi funguje delegovanie práce na iných zamestnancov alebo na prípadných kandidátov na danú funkciu.

Zaujímavé tipy pre vás

  • Máte už upratovacie služby zavedené v benefitoch pre zamestnancov? Na Slovensku je starostlivosť o domácnosť často na pleciach žien. Po práci ich čaká druhá šichta doma. Doprajte im viac času pre rodinu či záľuby. Ich spokojnosť sa odrazí aj v pracovných výsledkoch.
  • Podporte aktívne otcovstvo vašich zamestnancov. Doprajte oteckom dodatočné voľno pri narodení dieťaťa alebo možnosť pracovať z domu, keď je dieťa choré alebo partnerka na rizikovom tehotenstve.
  • Nielen v start-upoch sa čoraz viac uplatňuje princíp slobody v práci. Nekontrolujte odpracovanú dobu, ale plnenie úloh zamestnancov. Zamestnanci sa slobodne rozhodnú a vyberú si najefektívnejšiu cestu ako dospieť k cieľom.

***

„Ak má zamestnanec možnosť priniesť do práce celé svoje ja, je ochotný dať zo seba oveľa viac. Každý chce byť v práci nielen zamestnancom, ale aj človekom,“ hovorí koučka Lýdia Sirotová zo spoločnosti McROY Slovakia. Spolu s kolegom Branislavom Jovankovičom zastrešovali odporúčania Work Life Balance zamestnancov, ktoré Nadácia Pontis vydala pre zodpovedné firmy združené v Business Leaders Forum. Odporúčania sú inšpiráciou pre ďalšie firmy na Slovensku, ako si viac vážiť a starať sa o to najcennejšie, čo firma má – o svojich ľudí.