8. marec: Pozvánka na Výročné stretnutie signatárov Charty diverzity

V pondelok 8. marca 2021 sa uskutoční

Výročné stretnutie signatárov Charty diverzity Slovensko

stretnutie spolu so sprievodným programom bude prebiehať online (Zoom) v čase 13.00 – 16.30 h.

V prípade záujmu stať sa signatárom Charty diverzity Slovensko a zúčastniť sa stretnutia ako pozorovateľ, kontaktujte: zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk


Toto podujatie je financované z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).