Takmer polovica zamestnancov pracuje pod stresom, ukázal prieskum

Až 49 % zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň. Vyplýva to z online prieskumu medzi takmer 3-tisíc respondentmi, ktorý zrealizovala spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis. Stres na pracovisku má pritom negatívne dopady nielen na pohodu a zdravie zamestnancov, ale aj na ich produktivitu. Business Leaders Forum preto upozorňuje, že firmy by mali venovať pozornosť nastaveniu procesov tak, aby reagovali na potreby svojich zamestnancov. Duševná pohoda a zdravie zamestnancov ako jednotlivcov má totiž  výrazný vplyv aj na výsledky firmy.

Až 45 % dopytovaných v prieskume deklarovalo, že stres im spôsobuje najmä nadmerné množstvo práce. Traja z desiatich zamestnancov sa priznalo, že si musia prácu nosiť domov, a to až niekoľkokrát za týždeň. „Nadmerné pracovné vyťaženie sa dostáva až na úroveň 54 % v prípade súkromných zahraničných firiem a práca v nadčasoch presahuje hranicu 70 % u topmanažérov,“ hovorí Daniela Beráková, Communication Manager pre Paylab.com v spoločnosti Profesia. Zamestnaným ľuďom tiež spôsobujú stres vysoké očakávania od nadriadených (27 %) a zlé pracovné podmienky (25 %).

Firmy by malo zaujímať, ako sa cítia ich ľudia

„Zaujímalo nás, či by ľudia boli ochotní pracovať za menej peňazí, ak by to zmiernilo tlak, pod ktorým pracujú. Prieskum ukázal, že štvrtina zamestnancov by bola ochotných vzdať sa časti svojej mzdy, ak by bola práca menej stresová,“ uvádza Ivana Vagaská, senior programová manažérka Nadácie Pontis. Až 71 % z nich by bolo ochotných vzdať sa 10 % platu, avšak len 22 % by oželelo zníženie platu vo výške 20 %. „Dlhodobo preťažený zamestnanec, ktorému sa narušuje rovnováha medzi pracovným a osobným životom, skôr či neskôr z firmy odíde a tá bude musieť za neho hľadať náhradu. Navyše, v dôsledku syndrómu vyhorenia môže byť na dlhú dobu úplne vyradený z produktívneho života,“ dodáva Ivana Vagaská z Nadácie Pontis.

Z prieskumu Paylab vyplynulo, že

·         49 % zamestnancov pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň

·         u 45 % zamestnancov je stres spôsobený nadmerným množstvom práce

·         29 % zamestnancov si musí prácu nosiť domov/prípadne pracuje nadčasy takmer každý deň

·         u 30 % zamestnancov spôsobuje nadmerný stres demotiváciu v práci

·         25 % zamestnancov by bolo ochotných vzdať sa časti svojej mzdy, ak by práca bola menej stresová

Osobný kontakt nadovšetko

Business Leaders Forum plánuje vydať pre firmy praktické odporúčania, ako pre svojich zamestnancov zabezpečiť zdravé pracovisko. Podľa psychológov ide o také pracovisko, kde má zamestnanec prácu, ktorá ho baví, je zapájaný do rozhodnutí vo fungovaní firmy, má dobré vzťahy s kolegami a nezaťažujú ho neefektívne nastavené procesy. Ako tvrdí Ivana Vagaská: „Jedným z faktorov, ktoré podporujú psychické zdravie zamestnancov, je i vhodné pracovné prostredie. Trendom je odklon od „open space“ priestorov, ktoré narušujú sústredenie a využívanie tzv. biofilického dizajnu.“

Čoraz viac firiem tiež zavádza tzv. sabbatical – a teda možnosť čerpania niekoľko-mesačného voľna nad rámec zákona. Zamestnanci tiež oceňujú možnosť porozprávať sa pri ťažkých osobných či pracovných situáciách so psychológom, ktorého im prepláca zamestnávateľ. „Kľúčové je však uvedomiť si, že fungujú najmä tie najjednoduchšie veci. Prvoradé je rozprávať sa s ľuďmi, s každým osobne a individuálne,“ dodáva I. Vagaská. Niektoré firmy investujú do pozície tzv. happiness manažéra, ktorý má proces získavania spätnej väzby  od ľudí a zisťovania ich potrieb na starosti. Takýto osobný typ rozhovoru na pravidelnej báze však môžu na seba prebrať aj tímlídri, ktorí sú v najužšom kontakte so svojimi ľuďmi a vedia na vzniknuté problémy najrýchlejšie zareagovať.