Spúšťame online kampaň Za pekné pondelky.

Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a agentúrou TRIAD spustila dnes (19.10.) online kampaň, ktorou spoločne vyzývame ľudí na Slovensku, aby sa postavili diskriminácii na pracovisku. Cieľom kampane je poukázať na problém predsudkov v práci zo strany kolegov, ale aj nadriadených.

Mnohí manažéri sa zhodujú, že vďaka rôznorodosti ľudí v pracovných kolektívoch vznikajú inovatívne nápady a nové spôsoby riešenia problémov. Aj napriek tomu sa ale mnohí ľudia stretávajú v práci s diskrimináciou pre svoju rodinnú situáciu, sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie či etnický pôvod. Na problém predsudkov upozorňuje kampaň Za pekné pondelky, ktorá vznikla vďaka podpore z Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo.

Ideou kampane sú ťažké pondelky

Hlavným pilierom kampane je spot, ktorým máme možnosť nahliadnuť do pondelkového rána troch rôznych ľudí – mladého predavača so zdravotným znevýhodnením, muža v strednom veku s homosexuálnou orientáciou a ženy, pracujúcej matky. Neprekáža im ranné vstávanie, zhon ani pracovné povinnosti. Pondelky sú pre nich náročné kvôli neustálym narážkam kolegov na ich zdravotné znevýhodnenie, sexuálnu orientáciu alebo pohlavie, resp. materstvo. V závere spotu preto zaznie vyzýva: „Postavme sa predsudkom na pracovisku. Nech máme všetci pekné pondelky.”

„Kampaňou sme chceli vyjadriť niečo, čo nás všetkých, aj napriek mnohým odlišnostiam, spája. Túto paralelu sme našli v pondelkovom ráne, ktoré býva náročné pre každého z nás,” uvádza Lucia Víglašová, PR manažérka Nadácie Pontis.

Kampaň bude komunikovaná najmä prostredníctvom sociálnych sietí. K podpore myšlienky sa prihlásili známe osobnosti ako Baša Števulová, Kristína Tormová, Valéria Frázová, Katarína Balážiová známa ako Becca, ale aj tenistka Anna Karolína Schmiedlová.

Diskriminácii môžu predchádzať aj firmy

Súčasťou kampane je aj webová stránka www.zapeknepondelky.sk, ktorá obsahuje informácie pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Dlhodobé predsudky na pracovisku majú totiž výrazný dopad na pracovný výkon a duševné zdravie obete diskriminácie.

„Je dôležité, aby zamestnávatelia dbali na vytvorenie rozmanitého a rešpektujúceho pracoviska, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Táto „investícia“ sa im niekoľkonásobne vráti v podobe motivovanejších zamestnancov, inovácií a dobrej reputácie,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum, ktoré administruje práve Nadácia Pontis. Jednou z aktivít združenia je aj Charta diverzity Slovensko – dobrovoľná iniciatíva na podporu rozmanitosti a inklúzie, ku ktorej sa svojím podpisom môže pridať každý zamestnávateľ.

Ambasádormi kampane sa stali spoločnosti Accenture, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, DELL, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, TESCO Stores SR, aj Východoslovenská energetika.

 

Táto kampaň je financovaná z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).