Signatári Charty diverzity medzi finalistami, aj víťazmi ocenenia Via Bona Slovakia 2021

Pomáhajú obetiam domáceho násilia, vyvinuli nový spôsob psychoterapie pomocou virtuálnej reality a systematicky pripravujú deti a mládež na ich digitálnu budúcnosť. Aj to sú najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia 2021. Nadácia Pontis ho už dvadsiaty druhýkrát udelila firmám, ktoré podnikajú férovo a svojimi zodpovednými aktivitami menia Slovensko k lepšiemu.

O ocenenie Via Bona Slovakia 2021 sa uchádzalo 38 malých, stredných aj veľkých firiem so 48 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 19 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov. Nadácia udelila ocenenie v siedmich kategóriách. „Napriek náročnej dobe nám aj tento ročník ukázal, že biznis sektor na Slovensku sa rozvíja a uvedomuje si svoju zodpovednosť. Priniesol príklady firiem, ktoré sa správajú férovo k životnému prostrediu, zamestnancom a dodávateľom, vytvárajú modernejšie a vzdelanejšie komunity, podporujú digitálne zručnosti či pomáhajú zabraňovať dezinformáciám,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Koncept zodpovedného podnikania spolu s víťaznými projektmi zároveň nadácia, podobne ako minulý rok, predstavila širokej verejnosti v televíznom dokumente, ktorý odvysielala RTVS.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2021

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Swiss Re za prepracovanú stratégiu udržateľnosti a výnimočné aktivity na podporu zamestnancov aj lokálnej komunity.

Swiss Re si v rámci svojej CSR stratégie na Slovensku definovalo tri hlavné oblasti, ktorým sa dlhodobo venuje – dopad klimatickej zmeny na mesto, posilnenie osobnej a spoločenskej odolnosti a regionálne sociálne inovácie. Spoločnosť sa chce do roku 2030 stať bezuhlíkovou a motivuje v tejto oblasti aj svojich zamestnancov a zamestnankyne – prostredníctvom aplikácie si môže každý z nich vypočítať svoju ročnú uhlíkovú stopu, ktorá sa stane východiskovým bodom na jej znižovanie zapájaním sa do praktických výziev a súťaží.

Firma má prepracovaný zamestnanecký program s nadštandardnými sociálnymi benefitmi aj inovatívnymi prvkami podporujúcimi diverzitu a inklúziu, ako je napríklad vzájomný mentoring žien či reverzný mentoring, v rámci ktorého mladší odovzdávajú skúsenosti starších. V minulom roku priniesla spoločnosť v spolupráci so Swiss Re Foundation na Slovensko program SHINE, zameraný na rozvoj sociálnych inovácií a podnikania a pokračovala tiež v spolupráci s Mestom Bratislava v témach zmierňovania dopadov klimatickej zmeny.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť GoodRequest za za vytvorenie inovatívneho vzdelávacieho programu pre študentov a spoluvytváranie miestnej komunity v Žiline.

Digitálne štúdio GoodRequest, ktoré sa venuje digitálnemu dizajnu, vývoju webových riešení aj mobilných aplikácií, vníma zodpovedné podnikanie ako súčasť svojej DNA. Za svoju prioritu považuje najmä vzdelávanie a rodovú rovnosť. Vo firme si uvedomujú, že IT prostredie býva často prirodzene diskriminačné, preto sa snažia poskytovať rovnaké príležitosti pre ženy aj mužov. Motivovať viac žien a dievčat, aby študovali informatiku a následne pracovali v tomto odvetví, chcú zdieľaním úspešných príbehov žien v tomto biznise.

Firma organizuje GoodRequest Academy – ide o platformu pre študentov a študentky vysokých škôl, ktorá im ponúka možnosť vyskúšať si prácu na projekte a vo firme. Akadémia má štyri úrovne: 8-týždňovú stáž, v rámci ktorej sa študenti zoznamujú s procesmi vo firme a zlepšujú úroveň svojho programovania, súťažné zadanie, na ktorom si môžu otestovať svoje skúsenosti v praxi, intenzívny platený kurz pre ľudí so skúsenosťami v odbore a podpora školských organizácií. V rámci svojich filantropických aktivít firma podporuje aj viaceré neziskové organizácie.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť Mobilonline za presadzovanie princípov udržateľnosti v biznis modeli aj vo vzdelávaní spotrebiteľov.

Rodinná firma z Lučenca začínala vykupovaním použitých mobilných telefónov. Tie repasovala a opätovne ponúkala do predaja, čím predlžovala ich životný cyklus. K mobilom neskôr pridali aj použité tablety, smarthodinky či notebooky. Dnes je Mobilonline najväčším výkupcom mobilných telefónov na Slovensku. Firma využíva na zásielky použité obalové materiály a vratné eko-boxy, čím šetrí nákup tisícok kartónových obalov. Vlani otvorila 1. predajňu na Slovensku, ktorú z 80 % tvoria recyklované materiály. Predajne sú zároveň aj zberným miestom drobného elektrodpadu. Nefunkčné zariadenia plánuje firma využiť do Múzea mobilov, kde poslúžia ako ukážka histórie pre mladšie generácie, alebo na vytvorenie umeleckých diel z odpadu.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť IKEA Bratislava za riešenie problémov obetí domáceho násilia a ukážkové partnerstvo s mimovládnym sektorom.

Na Slovensku takmer každá druhá žena zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata fyzické alebo sexuálne násilie. Výrobca nábytku preto v spolupráci s organizáciou Fenestra inicioval dialóg na podporu bezpečného domova. K téme realizovali dve osvetové kampane pre širokú verejnosť, ale opatrenia nastavili aj dovnútra firmy. V prípade domáceho násilia majú zamestnankyne okrem psychologickej a finančnej podpory k dispozícii až 10 dní dovolenky a firma uplatní opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na pracovisku, ako sú zmena pracovného času, miesta výkonu práce či náplne práce. Až 3 dni dovolenky ročne navyše umožní IKEA zamestnancom a zamestnankyniam poskytujúcim podporu kolegyni, ktorá je obeťou domáceho násilia.

Výnimočným zamestnávateľom sa stala spoločnosť IKEA Bratislava za riešenie obetí domáceho násilia.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť Slovak Telekom za systematickú a komplexnú prípravu detí a mládeže na digitálnu budúcnosť.

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v podpore vzdelávania na školách a rozvoja učiteľov a učiteliek. V roku 2020 spustil program ENTER, ktorého cieľom je zvyšovať digitálne zručnosti detí a študentov a popritom zvyšovať ich záujem o riešenie problémov prostredníctvom digitálnych technológií v ich okolí. Okrem osvetovo-informačnej kampane sa operátor zameral aj na digitálne vzdelávanie učiteľov a žiakov na stredných a základných školách. Školám zároveň pomáha aj s vybavením hardvérom – microbitmi, ktoré deťom a mladým umožňujú vytvárať rôzne programovateľné  riešenia. Program pracuje nielen s výučbou na hodinách informatiky, ale aj s rozširovaním medzipredmetového vzdelávania. Projekt, ktorý si deti s mikrobitom naprogramujú, totiž vedia využiť aj na iných vyučovacích hodinách.

V kategórii s názvom Spoločensky inovatívna firma zvíťazila spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia za sociálnu inováciu Cognity Care, ktorá prepája virtuálnu realitu so starostlivosťou o duševné zdravie.

Spoločnosť prostredníctvom svojho projektu prináša unikátnu inováciu v oblasti liečby duševného zdravia, ktorú vníma ako veľmi zanedbávanú. Pacienti podstupujú často invazívne formy liečby, po ukončení hospitalizácie majú problém s návratom do bežného života, sebarealizáciou či motiváciou. Firma preto vyvinula novú neinvazívnu interaktívno-expozičnú terapiu vo virtuálnej realite, ktorá je unikátom u nás i vo svete.

Aplikácia pomocou špeciálnych okuliarov premiestni pacienta z melancholickej atmosféry psychiatrickej ambulancie do príjemného a relaxačného virtuálneho priestoru. V ňom vykonáva rôzne úlohy trénujúce myseľ bez toho, aby si to uvedomoval. Pilotný projekt bol spustený v nemocnici v Trebišove, terapiu už vyskúšalo viac ako 70 pacientov, ktorí vykazujú lepšie výsledky. Riešenie ponúka benefity aj pre personál v podobe atraktívnej liečby, jednoduchšej diagnostiky aj nadšenia z nových technológií.

Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť O2 Slovakia za úspešné budovanie osvety v kontroverznej téme dezinformácií.

Spoločnosť O2 sa dlhodobo a strategicky venuje rozvoju kritického myslenia a mediálnej gramotnosti prostredníctvom vlastných aktivít, projektov Férovej nadácie či partnerstiev s mimovládnymi organizáciami alebo vzdelávacími inštitúciami. V roku 2021 uviedla kampaň Zdieľaj s rozumom, ktorú odštartovalo deepfake video so Zlaticou Puškárovou.

Jej súčasťou bola aj kampaňová webová stránka, na ktorej si návštevníci mohli urobiť kvíz mediálnej gramotnosti, ale aj nájsť rady a návody, ako nenaletieť nepravdivým informáciám. Do kampane boli zapojení influenceri, psychológovia aj bývalí autentickí konšpirátori, ktorí na základe faktov zmenili svoj názor. Operátor prostredníctvom svojej Férovej nadácie podporil 12 projektov zameraných na kultiváciu informačného priestoru, vyvracanie hoaxov a potláčanie nenávistných prejavov celkovou sumou 60 000 eur.