Mondelēz International

firma

Mondelēz International
Adresa

Einsteinova 19
851 01 Bratislava

https://www.mondelezinternational.com/

Kontaktná osoba

Bronislava Biela
HR Business Lead, Global Intelligent Business Services

bronislava.biela@mdlz.com


Počet zamestnancov:

Globálne vyše 120 tisíc, lokálne 400

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Spoločnosť Mondelez Slovakia je súčasťou spoločnosti Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek, bonbónov a rozpustných nápojov a prináša radostné chvíle lahodnej chuti spotrebiteľom v 165 krajinách sveta. Patria jej značky, ktorých hodnota je rádovo niekoľko miliárd dolárov, napríklad čokolády Milka a Cadbury Dairy Milk, sušienky LU, Nabisco a Oreo, Opavia, Zlate, rozpustné nápoje Tang a žuvačky Trident. Mondelēz International pôsobí v Českej republike a na Slovensku od roku 1992 a dnes je nespochybniteľnou jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek na českom i slovenskom trhu.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Pre nás v Mondelēz International sú PRIORITOU ľudia. Jediný limit je ten, ktorý si človek určí sám. U nás v Mondelēz International si vážime ľudí, ktorí vedia, aké majú limity a neboja sa ich prekonávať a posúvať vpred. Rýchloobrátkový trh je náročný, akčný a neúprosne rýchly. Aby si naša spoločnosť udržala vedúce postavenie na trhu a určovala smer, považujeme za mimoriadne dôležité, aby aj ľudia, ktorí Mondelēz International tvoria, boli proaktívni, flexibilní, odvážni a schopní čeliť dennodenne novým výzvam a zmenám, ktoré trh prináša. Aby sa to našim zamestnancom podarilo, podporujeme ich všestranným a na mieru šitým osobným rozvojom, odmeňujeme ich nadštandardným finančným ohodnotením, kompenzujeme im pracovné nasadenie strávením chvíľ s ich kolegami a priateľmi prostredníctvom spoločných výletov a pretekov, firemných večierkov i dobrovoľníckych dní. Veríme, že pre kvalitne odvedenú prácu je potrebné tiež nadštandardné vybavenie, najmodernejšie technológie a príjemné inšpiratívne prostredie. To všetko si zamestnanci v našich kanceláriách denne overujú a využívajú. Uvedomujeme si, že naši ľudia sú osobnosti. Každý z nich je jedinečný a má svoje individuálne potreby a priania. Aj v tých sa našim zamestnancom snažíme vyjsť v ústrety pomocou pružných podmienok, rozmanitej ponuky benefitov a širokej škály pracovných príležitostí po celom svete. Máme výborné produkty ako MILKA, OREO, CADBURY, TOBLERONE, syr PHILADELPHIA, nápoje TANG, slané LU a lahodné žuvačky, inšpiratívne prostredie a správnych ľudí, a práve preto sa u nás pracuje SKVELE.

1) Usilujeme sa o dôveru – Plníme, čo sme sľúbili, spoliehame sa na ostatných a dôverujeme im.
2) Rešpektujeme vzájomne odlišnosti a podporujeme rôzne uhly pohľadu. Sme otvorení k názorom druhých, správame sa ako tím a pomáhame si navzájom. Vytvárame pocit spolupatričnosti.
3) Robíme, čo hovoríme – Sme otvorení prijímať konštruktívnu spätnú väzbu, odsudzujeme skryté agresívne chovanie a snažíme sa viesť druhých na základe vlastného príkladu.
4) Podporujeme experimenty – z neúspechov sa učíme.
5) Sme hrdými ambasádormi našich značiek a berieme svoju zodpovednosť a službu ľuďom vážne.
6) Riadime sa hlavou i srdcom – Prejavujeme skutočný záujem, pozornosť a uznanie iným ľuďom. Nerobíme druhým to, čo nechceme, aby robili oni nám.
7) Ceníme si otvorenosť a vzájomnú komunikáciu. Počúvame, aby sme porozumeli a vzájomne si zdieľame informácie a spolupracujeme naprieč pracovnými tímami.
8) Informujeme sa bezodkladne a včas, aby sme všetci mali rovnakú predstavu o situácii. Robíme veci jednoducho a rozhodujeme transparentne.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Sme nadnárodná spoločnosť, ktorá na Slovensku momentálne zamestnáva 25% zamestnancov iných národnosti, najmä ne-európskych. Oficiálnym firemným jazykom je angličtina. Naša firemná kultúra je diverzná a súčasťou práce našich zamestnancov je bežne pracovať v globálnych tímoch s kolegami iných národností. Neustále pracujeme na vytváraní atmosféry akceptovania a vzájomnej dôvery tým, že rešpektujeme individualitu ostatných, vystupujeme otvorene, podporujeme rôznorodosť jednotlivcov a kultúrnu rôznorodosť. Staviame na diverzite svojich zamestnancov a to pokiaľ ide o rozdiel vo veku, v pohlaví, v náboženskom presvedčení, schopnostiach, pôvode alebo sexuálnej orientácii. Netolerujeme žiadnu formu diskriminácie ani obťažovania.

Našim zamestnancom v rámci Diverzity & Inclusion poskytujeme :
– Extra bonusovú dovolenku, ak majú dieťa do 10 rokov (4 dni do roka)
– Prácu z domu 2-3 x do týždňa a možnosť pracovať na skrátený pracovný úväzok.
– Organizovanie detských dní, rozdávanie darčekov deťom (farbičky, hračky, atď.)
– Podporujeme taktiež ženské zastúpenie v manažmente, 60% senior leadership teamu sú ženy.
– Zaviedli sme nový benefit pre čerstvých druhotných opatrovateľov: každý, kto sa ako druhotný opatrovateľ stará o dieťatko, dostane extra 2 týždne plateného voľna. Obaja rodičia dostanú aj príspevok k narodeniu dieťatka (aj v prípade adopcie).
– Organizujeme rôzne tréningy nevedomých predsudkov
– Organizujeme Manažérske a tréningy líderstva, diskusie s inšpiratívnymi spíkrami
– Každoročne robíme prieskum angažovanosti zamestnancov- sekcia D&I
– Venujeme sa zahraničným zamestnancom, máme Internationals Ambassadors program a poskytujeme zadarmo hodiny slovenského jazyka.
– Preplácame náklady na relokáciu (aj medzinárodnú).

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Práve v decembri 2018 sme získali Európske ocenenie pre diverzitu, udelili ju v Londýne. Cena sa volá Excellence in Diversity a udelil nám ju Lead Network.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?
– LEAD
– Catalyst
– National Diversity Council
– Business Women Association a mnoho iných

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Naša spoločnosť je veľmi otvorená, transparentná, chápajúca, že diverzita prináša inovácie a preto máme mnoho iniciatív globálne aj lokálne. Napr. nedávno sme implementovali v rámci podpory Prvotných a druhotných opatrovateľov 2 týždňové platené voľno ako bonus, keď sa začnú starať o dieťatko.

Ďalej v roku 2017 sme zorganizovali Globálnu Diversity & Inclusion konferenciu, kde počas celého týždňa bolo množstvo edukačných a inšpiratívnych prednášok nášho najvyššieho leadership teamu a externých spíkrov. Zúčastnilo sa na nej vyše 2,000 zamestnancov z celého sveta.

Každoročne organizujeme zamestnanecký Kids Day na Mikuláša a mnoho iných skvelých akcií. Neustále udržiavame kontakt s mamičkami a oteckami na materskej a rodičovskej dovolenke.

Zaviedli sme Internationals Ambassador program pre zamestnancov, ktorí s radosťou zahraničným zamestnancom poskytujú dôležité informácie ohľadne Slovenska, berú ich na priateľské akcie v Bratislave a po Slovensku, aby sa rýchlejšie integrovali do našej kultúry.