Lenovo (Slovakia)

firma

Lenovo (Slovakia)
Adresa

Einsteinova 21
851 01 Bratislava

http://www3.lenovo.com/sk/sk/

Kontaktná osoba

Santiago Mendez
Manažér podpory predaja pre EMEA

7723lo@lenovo.com


Počet zamestnancov:

500

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Lenovo  je globálnym lídrom v poskytovaní inovatívnej spotrebiteľskej, komerčnej a obchodnej technológie.

Naše portfólio bezpečných produktov a služieb vysokej kvality zahŕňa počítače, pracovné stanice, servery, úložiská, smart TV a mobilné telefóny  ako smartphone (zahrňujúce značku Moto), tablety a aplikácie.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Ako jedna zo svetovo najväčších a najviac rešpektovaných značiek zasahujeme zákazníkov vo viac ako 160 krajinách. Skúsme sa zamyslieť nad týmto číslom. Nad všetkými tými rôznymi ľuďmi z rôznych  kultúr s rôznorodými potrebami, túžbami, ktorí nás neustále vyhľadávajú pre inovatívne technológie.

Toto zahŕňa viac ako myslenie “out of the box”, lebo to nie je len jedna “škatuľa”. Sú to stovky rozličných škatúľ. Obsahuje to každú dimenziu našej diverzity. Všetky rôznorodé nastavenia mysle, zručnosti, kultúrne pozadia, aby bolo možné poskytnúť také široké portfólio technológie od smartfónov až po dátové centrá.

Samozrejme, záväzok voči našim zákazníkom nie je jediný dôvod, prečo si vážime diverzitu. Robíme to, pretože je to správna vec.  Práve preto Lenovo nie je len ambicióznou organizáciou, ale ekosystémom naladeným na individuálne ambície našich zamestnancov a zanieteným pomôcť každému z nich dosiahnuť ich. Lenovo je spoločnosť, ktorá si ich váži za to, akí sú, za ich talent a prínos, pričom nezáleží na pohlaví, farbe pleti, pôvode, vzhľade, oblečení, alebo na tom, koho milujú.

Odlišnosť je lepšia. Je to naša najväčšia sila.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

  • Klub žien
  • Diversitas (Tím diversity)
  • Deň rodiny
  • CSR

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.