Seminár Inkluzívne mestá a firmy

Diverzita predstavuje všetky viditeľné, ale aj neviditeľné aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní – napríklad pohlavie, rasa, vek, sexuálna orientácia či zdravotné postihnutie. Čokoľvek, čo nás robí výnimočnými, prináša nové nápady, inovácie a pozitívne zmeny. Môže byť diverzita výhodou pre mestá a firmy? Aké benefity prináša so sebou kultúrna diverzita? Ako môžu mestá a firmy využívať diverzitu vo svoj prospech?

Zaujímavé informácie, príklady dobrej praxe, inšpiratívne príbehy, odporúčania pre mestá a firmy.

KEDY: 9.00 – 15.00 h, 28. november 2019
KDE: Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava

Podujatie je určené výhradne členom združenia Business Leaders Forum a signatárom Charty diverzity Slovensko.

Seminár Inkluzívne mestá a firmy otvorí Andrej Juriga, ktorý poskytne úvod do problematiky kultúrnej diverzity a medzinárodnej komunikácie.

V druhej časti sa spoločne pozrieme na “best practices” od signatárov Charty diverzity: firiem Johnson Controls International, Plzeňský Prazdroj Slovensko. S osobným príbehom vystúpi Santiago Mendez z Lenova.

Súčasťou podujatia je Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi.

Viac detailov o programe podujatia.