Rómovia – nevyužitý potenciál na trhu práce

Zamestnávanie marginalizovaných Rómov je zložitý, no nie nemožný proces. Ako na to sa dozviete v odporúčaniach Business Leaders Forum.

Súčasná situácia na Slovensku je taká, že zamestnávatelia radšej zamestnávajú ľudí zo zahraničia, zatiaľ čo na slovenskom trhu môžu nájsť veľký nevyužitý pracovný potenciál – Rómov z marginalizovaných skupín. Ich zapojenie do chodu firmy je však často náročné a firmy majú pred týmto procesom veľký rešpekt. No dá sa to. Dôkazom toho je napríklad aj firma Embraco, kde 10 % zamestnancov tvoria Rómovia.
Na Slovensku máme niekoľko firiem, ktoré majú v tejto oblasti nemalé skúsenosti. Združenie Business Leaders Forum vytvorilo s odborníkmi z mimovládnych organizácií, súkromného aj verejného sektora ďalšie zo série odporúčaní, ako na zamestnávanie Rómov z marginalizovaných skupín.

Stiahnite si odporúčania a prílohy

 

Úloha internej komunikácie pri zamestnávaní marginalizovaných Rómov je nesmierne dôležitá. Na zmenu sa musia pripraviť ako budúci zamestnanci z radov Rómov, tak aj súčasní zamestnanci firmy. Tí mnohokrát trpia predsudkami. „Koľko ľudí z majority je otvorených, aby ste zamestnávali Rómov? Koľko ľudí má myseľ nezaťaženú predsudkami? Toto je potrebné zistiť, aby ste sa posunuli z bodu A do bodu B,“odporúča Jozef Daniel, manažér pre vonkajšie vzťahy zo spoločnosti Bekaert.
Významnú pomoc však vedia poskytnúť aj organizácie, ktoré pracujú s Rómami priamo. Môže ísť napríklad o rôzne komunitné centrá. Medzi najaktívnejšie patria tie vo Sveržove, Petrovanoch, Starej Ľubovni, Veľkej Ide či v Plaveckom štvrtku vedené neziskovými organizáciami ako Človek v ohrození a ETP Slovensko. V oblasti zamestnávania marginalizovaných Rómov ponúkajú široké spektrum služieb a asistencie v podobe poradenských stretnutí či poskytovania rôznych vzdelávacích aktivít.
„Starosta pozná potenciálneho zamestnanca lepšie ako samotný úrad práce. Samosprávy realizujú národné programy terénnej a komunitnej práce, majú na úrade viacero odborných pracovníkov,“ hovorí Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, ktorá patrí medzi najlepšie príklady obecných sociálnych podnikov. Tieto podniky pomáhajú ťažko zamestnateľným cieľovým skupinám byť atraktívnejšími na trhu práce. „Sociálne podniky majú určený pomer znevýhodnených a bežných zamestnancov, ktorý nemôže byť prekročený. Spolupráca s bežnými zamestnávateľmi, ktorí môžu ich klientov štandardne zamestnať, je preto pre tieto podniky kľúčová,“ hovorí Zuzana Poláčková, expertka na tému zamestnanosti a sociálnej inklúzie, čím potvrdzuje dôležitosť spolupráce firiem a sociálnych podnikov.
∗∗∗
Tieto odporúčania sú výstupom podujatia Pro bono akčné fórum: Zamestnávanie marginalizovaných Rómov, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra 2017 v Košiciach s cieľom poskytnúť riešenia šité na mieru vybraným firmám.

Partner podujatia: