Reakcia iniciatívy Charta diverzity k rozhodnutiu Ministerstva kultúry SR

Charta diverzity Slovensko vyjadruje znepokojenie nad medializovanými informáciami, že z grantov z dotačného programu Ministerstva kultúry SR pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva boli vyradené všetky projekty, ktoré sa zameriavajú na kultúrne aktivity LGBTI komunity. Znepokojujúci je najmä fakt, že Ministerstvo kultúry SR takto zrejme rozhodlo napriek kladnému hodnoteniu a odporúčaniu nezávislej hodnotiacej komisie.

Myslíme si, že v demokratickom zriadení sa má rešpektovať rôznorodosť a rozmanitosť spoločnosti a pomerne rozložiť podpora pre všetkých. Kultúra je nevyhnutným predpokladom zdravého rozvoja demokratickej spoločnosti a štát by mal brať do úvahy všetky skupiny, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú. Nediskriminačná podpora vedie k inkluzívnejšej a slobodnejšej spoločnosti, kde sa menšiny môžu cítiť ako jej plnohodnotní členovia. V prípade LGBTI tak hovoríme o 4 – 8 % obyvateľov, čo nie je zanedbateľná skupina občanov Slovenskej republiky, ktorí rovnakou mierou ako ostatní prispievajú svojou prácou, daňami a odvodmi na chod štátu.

Za Chartu Diverzity

Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum, administrátora charty