Raňajky na tému Rovnosť v práci začína doma

Ženy na Slovensku majú v porovnaní s mužmi znevýhodnenú pozíciu pri kariérnom raste, vyjednávaní o výške platu i v očakávaniach pri starostlivosti o deti a domácnosť. Otcovia na rodičovskej dovolenke sú stále výnimkou.

Čo robiť pre to, aby ženy neboli vnímané stereotypne? Ako podporiť ženy i mužov na rodičovskej dovolenke a udržať ich počas nej v aktívnom kontakte? Ako ženám i mužom uľahčiť návrat do zamestnania? Aké skúsenosti majú firmy s konkrétnymi krokmi, ktoré vedú k rodovej rovnosti?

Najnovšie štatistiky o (neplatenej) práci žien a mužov, osobné skúsenosti so zdieľanou rodičovskou dovolenkou, tipy na búranie rodových stereotypov v marketingovej komunikácii a ďalšie zaujímavé  informácie Vám prinesú:

  • Mgr. Andrej Kuruc, Analytik – výskumník pre oblasť rodovej rovnosti, IVPR
  • Karol a Júlia Jurčíkovi, Karol – ITS Lead, Application Support MEU, Mondelēz a Júlia – Senior HR profesionál
  • Michal Kišša – Výkonný riaditeľ, Nadácia Pontis
  • Marcela Krajčová´- People & Culture Manager, Philip Morris Slovakia
  • Lucia Skraková – Inclusion & Diversity Lead, Accenture

KEDY: 9.00 – 11.30 h, 29. október 2019
KDE: Zastúpenie EK na Slovensku, Palisády 29, Bratislava

Účasť na podujatí je podmienené pozvánkou.