Prvých 16 firiem podpísalo Chartu diverzity Slovensko

V utorok, 30. mája, sa k Charte diverzity pridali prvé slovenské firmy.

Slovensko je osemnástou krajinou Európskej únie, v ktorej môžu zamestnávatelia pristupovať k Charte diverzity. Po prvý raz u nás vznikla iniciatíva, v rámci ktorej sa firmy, neziskové organizácie i štátne orgány môžu verejne prihlásiť k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku. 

Až 40 % Slovákov sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku je neúčinné alebo neexistujúce. Vyplýva to z výsledkov prieskumov Eurobarometer z roku 2015. Slovenské firmy sa však rozhodli podniknúť prvé kroky na zmiernenie predsudkov z rôznorodosti. Rôznorodí zamestnanci z hľadiska veku, pohlavia, národnosti či zdravotného znevýhodnenia sa dokážu omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcim požiadavkám trhu a zákazníkov na kvalitu tovarov a služieb,“ hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis a výkonný riaditeľ Business Leaders Forum. Práve združenie Business Leaders Forum je administrátorom Charty diverzity na Slovensku. Firmy jej podpisom deklarujú, že vytvoria rôznorodé pracovné prostredie a dobrovoľne sa zaviažu k podpore myšlienok rovnosti, rešpektu a inklúzie. „Je preukázané, že firmy, ktoré majú efektívny manažment diverzity vykazujú aj lepšie výsledky ako ostatné spoločnosti,“ hovorí Kišša.

Prví signatári Charty diverzity Slovensko

Slovenskú Chartu podpísali prvé firmy

Dobrovoľná iniciatíva Charta diverzity sa spustila v utorok 30. mája v bratislavskej Galérii Nedbalka, kde ju podpísalo prvých 16 firiem pôsobiacich na Slovensku – AT&T Global Network Services Slovakia, DELL, Heineken Slovensko, Henkel Slovensko, IBM Slovensko, ING Bank, Lenovo (Slovakia), Novartis Slovakia, Philip Morris Slovakia, Pivovary Topvar, PricewaterhouseCoopers Slovensko, Skanska SK, Swiss Re, T-Systems Slovakia , ale i domáci zamestnávatelia ako napríklad Matador Holding a neziskové organizácie a združenia, ako napríklad AmCham Slovakia (Business Service Center Forum), Nadácia Pontis alebo Diversity Pro. Ďalšie firmy či organizácie sa môžu uchádzať o signatárstvo prostredníctvom web stránky www.chartadiverzity.sk. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

O charte diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou. Spustenie národnej Charty diverzity je v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkých foriem diskriminácie na roky 2016-2019 pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis, ktoré je administrátorom Charty, organizuje odborné podujatia na témy rôznorodosti a inklúzie a publikuje k nim aj praktické odporúčania pre firmy. V minulosti sa združenie venovalo témam ako aktívne starnutie či podpora zamestnávania marginalizovaných Rómov. Aktuálne v spolupráci s IBM zorganizovali seminár Diver(SiTy): Ženy v biznise. Na jeseň je naplánované podujatie na tému LGBTI.

Pozrite si našu fotogalériu: