Pripravujeme na apríl/máj 2020

V rámci pripravovaných aktivít Charty diverzity Slovensko sa najbližšie môžete tešiť na:

  • 2. 4. 2020 – brainstorming ku Dňu diverzity – pracovné stretnutie členov Charty s cieľom vytvoriť podklady pre katalóg ku Dňu diverzity 2020
  • 28. 4. 2020 – webinár na tému: Ako podporiť zamestnancov-rodičov na home office
  • 30. 4. 2020 – vydanie Katalógu ku Dňu diverzity
  • 28. 5. 2020 (Deň diverzity) – webinár Veková diverzita a zamestnávanie starších

V prípade záujmu o účasť a pre viac informácií kontaktujte: zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

 


Tieto podujatia sú financované z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).