Pripravujeme na apríl/máj 2021

V rámci pripravovaných aktivít Charty diverzity Slovensko sa najbližšie môžete tešiť na:

  • 6. 4. 2021 – brainstorming ku Dňu diverzity – pracovné stretnutie členov Charty s cieľom vytvoriť podklady pre katalóg ku Dňu diverzity 2021
  • 30. 4. 2021 – vydanie Katalógu ku Dňu diverzity
  • 4. 5. 2021 – zahájenie Európskeho mesiaca diverzity organizovaného EK
  • 10. 5. 2021 – Ženy vo vedení (BLF Štafeta)
  • 31. 5. 2021 – Deň diverzity – panelová diskusia a prijímanie nových signatárov Charty

V prípade záujmu o účasť a pre viac informácií kontaktujte: zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

 


Tieto podujatia sú financované z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).