Prečítajte si: Správa o rovnosti žien a mužov v EÚ za rok 2017

Európska komisia vydala Správu o rovnosti žien a mužov v EÚ za rok 2017.

♦ Správa je dostupná na stiahnutie vo formáte pdf:

V správe sa okrem iného dočítate o rozširujúcom sa trende takzvanej „gig economy“, ktorá je zameraná na inovatívnosť a podnikavosť. Vyznačuje sa rozvojom neštandardných foriem práce či skrátených pracovných úväzkov.

V UK je primárne medzi ženami v obľube využívať možnosti „Zero-hours contract“, je to forma pracovného úväzku, ktorý negarantuje minimálne odpracované hodiny. V priemere zamestnanec odpracuje na báze takéhoto úväzku 25 hodín.

Vedeli ste, že ženy odpracujú oveľa viac neplatenej práce než muži? Ide zväčša o opakujúcu sa, pracnú, striktne naplánovanú a rýchlo sa striedajúcu prácu súvisiacu so starostlivosťou o dieťa, seniora alebo invalida. V európskom priemere muži odpracujú v týždni 39 hodín platenej (v hlavnom a vedľajšom úväzku) a 10 hodín neplatenej práce. Ženy 33 hodín platenej a 22 hodín neplatenej práce. Na Slovensku odpracuje muž 43 hodín platenej a 7 hodín neplatenej práce a žena 39 hodín platenej a 16 hodín neplatenej práce.

V Rakúsku parlament odsúhlasil „Family Time Bonus Act“, ktorý odmeňuje rodičov 1 000 eurami v prípade, ak je starostlivosť o dieťa rozdelená pomerne medzi otca a matku. Zároveň je hneď po narodení dieťaťa pre otcov ponúknutá možnosť čerpať „daddy´s month“ spolu s paušálnou sumou 700 eur, ktorá platí aj pre partnera rovnakého pohlavia.