Pozvánka: Dúhový PRIDE Bratislava 2017

Dňa 19. augusta 2017 od 13:00h do 19:00h sa na Hviezdoslavovom námestí a následne v priľahlých uliciach uskutoční festival Dúhový PRIDE Bratislava 2017. Jedná sa už o 7. ročník tradičného festivalu, ktorý nadväzuje na myšlienku podobných sprievodov po celom svete, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Je farebnou prechádzkou po Bratislave, počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ukázali, že ide o úplne bežných ľudí na Slovensku, ktorí chcú mať rovnakú šancu ako všetci ostatní – udržať si zdravie, ísť si za šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú.

Hlavným cieľom podujatia je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku.

K ďalším cieľom patria:
a) podpora sebauvedomenia a vzájomnej spolupatričnosti komunity LGBTI ľudí,
b) vzdelávanie LGBTI ľudí a slovenskej verejnosti o nich,
c) presadzovanie rovnosti,
d) posilňovanie občianskej angažovanosti a zodpovednosti na Slovensku.

Dúhový PRIDE Bratislava je ďaleko najvýznamnejším podujatím LGBTI komunity na Slovensku. O podujatí pravidelne informujú všetky spravodajské relácie slovenských televízií a rádií, elektronické a printové médiá. Predpokladaný počet účastníkov pre tento ročník je okolo 3 000 ľudí.

Viac informácií: https://duhovypride.sk/  alebo https://www.facebook.com/DuhovyPRIDE/.