Podujatie LGBT Professionals 2018

Srdečne vás pozývame na podujatie LGBT Professionals 2018 s podtitulom “Sociálne aspekty života LGBT ľudí na Slovensku, ktoré sa bude konať pri píležitosti IDAHOT, dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii dňa 17. mája 2018 od 17:30do 20:30hod. v Satori Stage na Mickiewiczovej ulici 9 v Bratislave.

Program bude prebiehať v slovenskom jazyku s tlmočením do anglického jazyka. Dozviete sa zaujímavé poznatky z výskumov o živote LGBT ľudí na Slovensku od prvej Československej republiky až do dnešných čias. Po prednáškach bude priestor na networking.

Na vašu účasť sa tešia organizátori Aliancia na podporu LGBT zamestnancov (EAGLE) v IBM, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku a občianske združenie DiversityPRO.