Online diskusia a slávnostné prijatie nových signatárov Charty diverzity Slovensko

Charta diverzity Slovensko Vás pozýva na online diskusiu CEOs signatárskych organizácií

a prijímanie nových členov Charty

30. 11. 2020, 13.00 – 15.00 h, online (Zoom)

 

Diskusia – Diverzita a inklúzia na pracovisku v dobe COVID-u

Ako efektívne realizovať opatrenia na podporu rôznorodosti na pracovisku?

Akým zraniteľným skupinám je potrebné, aj s ohľadom na pandémiu, aktuálne venovať osobitnú pozornosť?

 

V prípade záujmu, prosím, vyplňte registračný formulár


Toto podujatie je financované z prostriedkov Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).