K Charte diverzity sa pridalo aj mesto Bratislava, ktoré je domovom tretiny cudzincov na Slovensku

K Charte diverzity na Slovensku sa pridali ďalší signatári z firemného i štátneho sektora, ktorí sa zaviazali búrať stereotypy a poskytovať príležitosť na prácu všetkým bez rozdielu. Dobrovoľnú iniciatívu na podporu rôznorodosti a inklúzie na pracovisku podpísalo 10 zamestnávateľov.

Svojím slávnostným podpisom sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pridalo k Charte diverzity Slovensko 10 signatárov:
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.Denník N, a.s.Kancelária prezidenta Slovenskej republikyHlavné mesto SR BratislavaMcDonald’s Slovakia spol. s.r.o., plus55 s.r.o.SLOVNAFT, a.s.Unilever Slovensko, spol. s.r.o.Up Slovensko, s.r.o.Veolia Energia Slovensko, a.s.

Charta diverzity tak má, po dvoch rokoch od svojho vzniku, 76 signatárov z rôznych sektorov aj oblastí podnikania. „Medzi signatármi nájdeme štátne inštitúcie i občianske organizácie. Je to pozitívny signál, ktorý napovedá, že téme rôznorodosti, či už vekovej, kultúrnej alebo rodovej, sa začína venovať pozornosť naprieč celou spoločnosťou,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá Chartu diverzity administruje.

Vzorom v oblasti diverzity a inklúzie môže byť Kancelária prezidenta SR. Má takmer vyrovnaný podiel zamestnancov podľa pohlavia, vekové zastúpenie od 24 do 71 rokov a pracovníkmi kancelárie sú aj ľudia zo zníženou zdravotnou schopnosťou. „Neuplatňujeme ani pozitívnu ani negatívnu diskrimináciu. Pracovné prostredie budujeme na otvorenosti a tolerancii. Aj vďaka tomu máme v úrade viac ako 50 % zastúpenie žien, vrátane kľúčových pozícií vedúcich pracovníkov,“ vysvetlil Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR.

Výskumný projekt KapaCity Centra pre výskum etnicity a kultúry uvádza, že cudzinci tvoria 8 % populácie hlavného mesta, čo je zároveň tretina všetkých cudzincov u nás. Bratislava je tak najmultikultúrnejším mestom Slovenska. K podpore rôznorodosti sa aj preto pridal tiež bratislavský magistrát. „Diverzita je tým najväčším bohatstvom, ktoré toto mesto má, pretože je základným predpokladom pre inovácie. Sme presvedčení o tom, že Bratislava má byť mestom kultúr,“ uviedla Zora Jaurová, poradkyňa primátora mesta pre kultúru.

Jedným zo signatárov Charty Diverzity sa stala aj spoločnosť plus55 s.r.o., ktorá sa usiluje o podporu zamestnávania ľudí nad 55 rokov. Zámerom platformy je prepojiť zamestnávateľov a osoby v seniornejšom veku, ktoré často nemajú dostatok príležitostí uplatniť sa. „Ide pritom o skupinu ľudí, ktorí majú najviac skúseností a chcú ich zdieľať. Je potrebné im na to vytvoriť podmienky, pretože v spolupráci s tímom mladých ľudí môže nastať účinný synergický efekt,“ vyjadril sa Pavol Šalátek, konateľ spoločnosti.

Podpis Charty diverzity Slovensko sprevádzal odborný seminár Inkluzívne mestá a firmy, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislava.