Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v utorok 20.3.2018 prvý informačný seminár  pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Seminár sa uskutoční v utorok 20.3.2018 o 12,30 h v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava. Žiadatelia o nenávratný príspevok získajú základné informácie o výzve a podmienky poskytnutia príspevku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: vyzvy@ia.gov.sk do 19.3.2018.

Ďalšie semináre sa budú konať dňa 4.4.2018 o 10,00 h v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, 042 66 Košice a 5.4.2018 o 10,00 h, v priestoroch Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 2.4.2018.

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola 23. 04. 2018
Termín uzavretia 2. kola 14. 08. 2018
Termín uzavretia 3. kola 14. 11. 2018

Užitočné informácie pre vypracovanie projektu a pomoc pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú uvedené v materiáloch na stránke Implementačnej agentúry MPSVR SR Bratislava  a to hlavne v metodických dokumentoch a často kladených otázkach žiadateľov.