Dánsko: Príručka k zamestnávaniu utečencov

Príručka Mentoringový program pre vysokokvalifikovaných utečencov napomáha zamestnávateľom úspešne zaviesť mentoringový program zameraný na zjednodušenie procesu inklúzie cenných odborníkov z radov utečencov do pracovného prostredia.

Koncept organizácie Foreningen Nydansker v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Kodani a AmCham Dánsko je založený na dobrovoľnosti súčasných zamestnancov, ktorí sú motivovaní mentorovať úspešných kandidátov počas mentorského programu.

Stiahnite si príručku:

Čo vďaka programu získa utečenec?

 • Nasmerovanie k nájdeniu práce v obore
 • Integráciu v rámci pracovného trhu
 • Profesionálnu sebadôveru
 • Plány do budúcna
 • Profesionálnu sieť
 • Potvrdenie kvalifikácie
 • Pocit vítanosti

Čo získa zamestnávateľ?

 • Profesionálny rozvoj mentorov
 • Rozvíjanie spoločensky zodpovedného podnikania
 • Status zodpovedného zamestnávateľa
 • Zameranie sa na rôznorodosť
 • Inovácie prichádzajúce z rôznorodého prostredia

Čo získa spoločnosť?

 • Finančný prínos
 • Zabezpečenie pracovnej posily
 • Integráciu

 

Zdroj: foreningen-nydasker.dk