Chcete mať spokojných zamestnancov? Začnite otvorene hovoriť o duševnom zdraví

Na otázku, ako sa máme, často odpovedáme jednoduchým „dobre“. Ale cítime sa tak naozaj? Duševné zdravie je ešte stále tabuizovanou témou v spoločnosti i v zamestnaní. Podľa štatistík OECD až každý šiesty obyvateľ Európskej únie trpí nejakou formou duševného ochorenia – väčšinou ide o úzkosť a depresie.

Dobrou správou je, že s novou generáciou postupne prichádza destigmatizácia tejto témy. Mileniáli totiž čoraz citlivejšie vnímajú dôležitosť svojho psychického zdravia a považujú za kľúčové, aby ich zamestnávateľ podporoval vyvážený súkromný i pracovný život,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum. Zamestnávatelia tak stoja pred novou výzvou – klásť dôraz na duševné zdravie zamestnancov a zabezpečiť pracovné prostredie bez zbytočných stresových stimulov.

Na čo nezabudnúť pri tvorbe pracovného prostredia a ako nastaviť procesy tak, aby zohľadňovali potreby vašich zamestnancov?

V odporúčaniach Business Leaders Forum Duševné zdravie na pracovisku sa dočítate aj:

  • čo je prezentizmus;
  • ktorá generácia má najkrehkejšiu psychiku;
  • prečo môže byť účasť na firemných večierkoch veľkou dilemou;
  • ako sa firmám investícia do duševného zdravia vráti.

Vytvorte harmonický priestor

Priestor, v ktorom žijeme a pracujeme, ovplyvňuje to, ako sa cítime a ako sa k sebe správame. Časy, keď boli trendom veľké open space kancelárie, sú dávno preč. Výskumy ukázali, že zamestnanci boli pri práci v otvorenom priestore nespokojní a ich produktivita klesala. Ak chcete vytvoriť podnetné a harmonické pracovné prostredie, mali by ste sa riadiť konceptom biofílie, ktorý vychádza zo spojenia s prírodou. Pridajte do kancelárie viac zelene, uprednostnite prírodné materiály, vytvorte zóny s odlišným svetlom a teplotou alebo podporte vychádzky vašich zamestnancov na čerstvý vzduch (napr. počas obeda).

Dobrým príkladom praxe je spoločnosť Swiss Re, ktorá ponúka širokú variabilitu priestorov. „Naším zámerom bolo vytvoriť unikátny office, ktorý vo svojej podstate nie je teritoriálny – žiaden zamestnanec nemá stále pracovné miesto. Každý má možnosť zvoliť si správne miesto potrebné pre úlohu, na ktorej v daný moment pracuje,“ vysvetľuje Elena Labancová zo spoločnosti Swiss Re. K dispozícii tiež majú špeciálnu relaxačnú miestnosť, v ktorej môžu zamestnanci absolútne vypnúť a zregenerovať sa. V priestoroch sú použité udržateľné a prírodné materiály, celkový dizajn bol navrhnutý so zástupcami zamestnancov.

Dbajte na otvorenú komunikáciu so zamestnancami

Jedným z rizikových faktorov, ktoré napomáhajú vzniku duševných ochorení, je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie slabá a nedostatočná komunikácia zo strany manažmentu. Ak vám záleží na duševnom zdraví vašich zamestnancov, vyhraďte si čas na osobný kontakt so zamestnancami a poskytnite im pravidelnú spätnú väzbu.

Vyberte si z tímov ambasádorov alebo nájdite človeka, ktorý bude zastrešovať rolu „workplace manažéra“ pre celú firmu, podobne ako v spoločnosti Slido. „Snažíme sa pracovať s jedinečnou osobnosťou každého zamestnanca a kladieme veľký dôraz na osobné rozhovory. Popri tom realizujeme aj celofiremné interné prieskumy spokojnosti,“ uvádza Martin Šramko.

Dajte svojim zamestnancom možnosť vypnúť

Je štandardom v severských krajinách a postupne sa dostáva do povedomia aj na Slovensku. Sabbatical slúži na načerpanie nových síl, pričom zamestnávateľ garantuje možnosť vrátiť sa po niekoľkých mesiacoch prestávky na rovnaké pracovné miesto. Má obvykle neplatenú podobu a  využiť ho je možné až po niekoľkých odpracovaných rokoch.

Aké sú výhody sabbaticalu pre vás ako zamestnávateľa? Po dlhšom pracovnom voľne sa vám zamestnanec vráti zregenerovaný po psychickej i fyzickej stránke, čím je opäť pripravený zvládať nové náročné úlohy a prinášať inovatívne a kreatívne nápady. Nemusí to však byť iba o sabbaticale. Vo väčšine prípadov stačí zamestnancom ponúknuť možnosť vziať si v prípade potreby pár dní voľna nad rámec štandardnej dovolenky, čím pomôžete riešiť ich fyzické či psychické problémy hneď v zárodku. Tento benefit ponúkajú napríklad v O2 Slovakia. „Je to o vzájomnej dôvere – poskytujeme svojim zamestnancom niečo nadštandardné a my veríme, že to ocenia a využijú podľa skutočnej potreby,“ vysvetľuje Tereza Molnár zo spoločnosti O2 Slovakia.

Zamerajte sa na komplexnú podporu témy duševného zdravia

Starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov určite nie je niečo, čo dokážete „vyriešiť“ zo dňa na deň. Ide o dlhodobý proces, ktorý môže skomplikovať aj zapojenie samotných zamestnancov. Ak majú totiž zamestnanci nízku úroveň angažovanosti, sú demotivovaní, skeptickí voči firme, pri zapájaní sa do takýchto programov to môže znamenať problém. „Dôležité je nastaviť program starostlivosti o zdravie tak, aby bol pre zamestnancov relevantný. Zlé vzťahy, tlak na výsledky za každú cenu, nezáujem manažmentu o ľudí – to nemožno vyriešiť poukážkou do „fitka“ a ovocím zadarmo,“ uvádza Zuzana Lazišťanová z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave.

Na komplexnú podporu témy duševného zdravia sa zamerala spoločnosť Accenture. Komunikačná kampaň na scitlivenie zamestnancov pomohla informovať o najčastejších symptómoch duševných porúch. Pre zamestnancov sa tiež otvorila možnosť využiť bezplatnú psychologickú pomoc, ktorú môžu využiť aj ich rodinní príslušníci, a to 24 hodín 7 dní v týždni. Počas tzv. Týždňa duševného zdravia dostali zamestnanci možnosť absolvovať sériu odborných prednášok vedených odborníkmi na témy, ako sú úzkosti, prevencia syndrómu vyhorenia, závislosti, psychické problémy či psychologické problémy v tímoch. Prednášky boli doplnené o hodiny jógy a meditácie v práci. Súčasťou programu v Accenture sú aj školenia pre manažérov, ktoré im pomáhajú lepšie identifikovať duševné ťažkosti u kolegov a podať im včas pomocnú ruku.

V slovenských podmienkach ide o projekt, ktorý je unikátny svojou komplexnosťou a odvahou otvárať tabuizované témy v korporátnom prostredí,“ hovorí Lucia Skraková z Accenture.