Charta diverzity Slovensko má už 50 signatárov

K Charte diverzity Slovensko sa pridali ďalší signatári z firemného a štátneho sektora a po prvýkrát aj veľvyslanectvo

 Charta diverzity Slovensko má aktuálne 50 signatárov, ktorí sa verejne hlásia k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku.

Svojím slávnostným podpisom sa k tejto dobrovoľnej iniciatíve podporovanej Európskou komisiou 29. novembra pridali firmy Arval Slovakia, O2 Slovakia, Seesame a Profesia, ďalej British Council, Holandská obchodná komora v SR, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácuVeľvyslanectvo Holandského kráľovstva.

„Holandsko je jedným z príkladov, kde je diverzita prirodzenou súčasťou života. Holanďania majú podporu diverzity v kultúre aj v sebe samých,“ povedal na podujatí Richard Kellner, viceprezident Holandskej obchodnej komory v SR.

„Férovosť, jednoduchosť či transparentnosť sú hodnotami, v ktoré ako firma autenticky veríme, a práve preto sa ich snažíme presadzovať aj za hranicami nášho podnikania. Naša firma sa vyznačuje veľmi otvorenými, priateľskými a neformálnymi vzťahmi, pričom na férovosť, diverzitu a rodovú rovnosť kladieme dôraz aj v rámci nich.“, povedal generálny riaditeľ O2 Slovakia.

Ďalšie firmy či organizácie sa môžu uchádzať o signatárstvo prostredníctvom webstránky www.chartadiverzity.sk. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

Pozrite si fotogalériu: