Charta diverzity Slovensko má 9 nových signatárov

Novembrové prijímanie nových signatárov sa uskutočnilo 22. novembra 2022 a bolo súčasťou medzinárodnej konferencie Neurodiverzita na pracovisku, ktorú organizovala spoločnosť Profesia a Charta diverzity sa na podujatí partnersky podieľala.

Ústrednou témou konferencie boli ľudia, ktorí sú podľa prieskumov tí najmenej viditeľní na pracoviskách – ľudia so zdravotným znevýhodnením. V priebehu programu odzneli príklady dobrej praxe, aj vedecky overené poznatky zo zahraničia a CSR manažérka spoločnosti Profesia Anna Podlesná tiež predstavila nový model spolupráce zamestnávateľov a pracovných koučov pod názvom Profesia Lab.

Ako vznikol program zameraný na jemné zručnosti na pracovisku (ASSET), ktorý otestujeme aj na Slovensku, priblížila Connie Sung, profesorka a expertka na kariérne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím z Michigan State University. James Caleb Adams, viceprezident pre ľudské zdroje, na príbehu spoločnosti Peckham ukázal, ako je možné pracovisko upravovať tak, aby mohol potenciál ľudí skutočne vyniknúť. Ako k zamestnávaniu neurodivergentných ľudí pristupuje IT firma prezentovala Danielle Biddick, programová manažérka pre akvizíciu rozmanitých talentov z Dell Technologies. Konferenciu uzavreli Sara Sanders Gardner, ktorí patria medzi neurodivergentných ľudí a téme sa dlhodobo venujú. Vo svojom príspevku uviedli príklady a tipy, ako postupne vytvárať vzťahy medzi neurodivergentnými a neurotypickými zamestnancami a zamestnankyňami.

Ak máte záujem posilniť diverzitu na pracovisku v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami, prihláste sa do Profesia Labu do 10. decembra 2022. Účasť je bezplatná, na prípravu je potrebné vyčleniť si približne 64 hodín, v období od januára do júna 2023.

Charta diverzity má už 129 signatárov

Súčasťou programu podujatia bolo aj prijímanie nových signatárov – 9 firiem, organizácií a inštitúcií sa slávnostným podpisom Charty diverzity dobrovoľne zaviazalo vytvárať pre svojich zamestnancov a zamestnankyne rozmanité a rešpektujúce prostredie.

K Charte diverzity Slovensko sa pridali:

  • 365.bank
  • Beiersdorf Slovakia
  • BMI Slovensko
  • ISG
  • pretlak
  • Slovenská akadémia vied
  • Slovenský plynárenský priemysel
  • Veľvyslanectvo Kanady v SR
  • Veľvyslanectvo Španielska v SR