Česká republika: Zastúpenie žien vo vedení je na úrovni 12,5 %

Byznys pro společnost (BPS) pod hlavičkou európskej Charty Diverzity zostavil v poradí už tretí kompletný český Index zastúpenia žien vo vedení 2017. Index sledoval skupinu TOP 250 najväčších českých firiem podľa obratu, rozšírenú o členov BPS a banky. Index zachytáva zloženie štatutárnych orgánov týchto firiem k 31.12.2016.

V českých TOP 250 najväčších spoločnostiach dosahuje zastúpenie žien vo všetkých štatutárnych orgánov úroveň 12,5 %, to predstavuje 168 žien z celkového počtu 1 349 osôb. Oproti minulému roku ide iba o 0,5% nárast. V dozorných radách akciových spoločností evidujú 15,8 % žien a medziročné zvýšenie o 0,7 %. Minimálne jednu ženu vo vrcholných orgánoch má 45,2 % spoločností. V štatutárnych orgánoch má z TOP 250 spoločností 1 ženu 30 % z nich, 2 ženy 10,4 % a 3 ženy iba 3,2 %. Existuje pravidlo vplyvu – tam kde je žena na čele štatutárneho orgánu, je najmenej o 8 % vyššie zastúpenie žien než v prípadoch, keď je na čele muž.

Najviac žien podľa sektorového rozdelenia v TOP 250 spoločnostiach v ČR nájdete vo veľkoobchode, maloobchode (16,2 %), v spracovateľskom priemysle (11,9 %), vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a tepla (11,7 %). Najmenej žien pracuje v odboroch stavebníctva (7,1 %), peňažníctva a poisťovníctva (8,7 %) a ťažby (2,9 %).

Rebríček firiem

Index je rozdelený do troch základných úrovní podľa zastúpenia žien v daných vrcholových orgánov. Zlatú úroveň Indexu dosahujú tie spoločnosti, ktoré majú zastúpenie žien vyššie ako 50 %, striebornú so zastúpením vyšším ako 33 % a bronzovú úroveň, keď presiahnu základné kritérium indexu, t.j. 12,5 %.

Medzi spoločnosti s najvyšším zastúpením žien patria napríklad spoločnosti ABB, GSK, Nestlé, Hruška, Sanofi-Aventis a Tetra Pak Česká republika. Kompletné výsledky nájdete: ČR: Index zastúpenia žien vo vedení 2017

Zdroj: www.diverzita.cz