Ako sme oslavovali Deň diverzity

Deň diverzity je sviatkom rešpektovania rozdielnosti a výnimočnosti každého zamestnanca a zamestnankyne. Na Slovensku sme ho oslávili 30.5.2019.

Diverzita vo firme nie je len vyhlásenie, ktorému nikto nerozumie, v praxi je veľmi prínosná, čo dokazujú aj mnohé štúdie či prieskumy. Diverzita je princíp, ktorý umožňuje všetkým ľuďom bez ohľadu na ich individuálne odlišnosti naplno rozvinúť ich osobný potenciál. Pre firmy, podnikateľky a podnikateľov to znamená prijímať a podporovať talenty jednotlivcov. Firmy, ktoré sa k takému prístupu hlásia, spája budúci úspech svojho podnikania s čo najpestrejšími, tvorivými a inovatívnymi schopnosťami a kompetenciami svojich zamestnancov a zamestnankýň.

Aká je úloha vedenia v podpore diverzity a inklúzie na pracovisku? Čo v praxi znamená byt ambasádorom diverzity vo firme?

 „Diverzita vo svojej podstate nestačí. Svojim zamestnancom musíte dať pocit, že sú prijatí a chcení“, tvrdí Stephen Caulfield, viceprezident a Bratislava Site Leader v spoločnosti Dell. Dôkazom toho je existencia záujmových zamestnaneckých skupín v Delli (Employee Resource Groups), ktorých je v Bratislave 8 so zameraním na rôzne témy a skupiny.

Podľa Alexandry Habeler-Drabek, členky predstavenstva v Slovenskej sporiteľni sa netreba báť iniciatív od samotných zamestnancov. „Manažmentu  sa občas môže zdať, že je príliš skoro na niektorú z tém, ale ono to tak vo väčšine prípadov nie je“.

Najlepšími ambasádormi diverzity sú samotní zamestnanci. Tento názor zdieľa väčšina členov manažmentu vo firmách. „Choďte a pýtajte sa svojich zamestnancov, kto z nich sa stretáva s diverzitou. Oni samotní sú najlepšími ambasádormi. Oni najlepšie vedia zdieľať pozitívne príklady a príbehy“, odporúča Richard Biznár, finančný a ekonomický riaditeľ košickej firmy KOSIT.

Čo môžu robiť manažéri, aby podporili diverzitu? Ísť príkladom a poskytnúť priestor pre témy a iniciatívy prostredníctvom zdrojov ľudských ale aj finančných. Tému diverzity a inklúzie je vhodné neustále pripomínať a živiť. Je dôležité, aby vaši zamestnanci videli, čo robíte vy sami. Počíta sa to, čo robíte, nie to, čo hovoríte. „Urobiť z predsudkov prednosti, v tom je čaro diverzity“, myslí si Stephen Caulfield.

  Ako oslavovali Deň diverzity signatári Charty?

IBM ISC pripravila pre svojich zamestnancov Dni Diverzity v dňoch 21.-23.5. Jednotlivé aktivity boli zamerané na témy prezentácie rôznych kultúr, okrúhly stôl na tému transgender, či diskusiu s Barborou Paulovič Deckerovou, IBM Executive líderkou. Súčasťou bola interná súťaž na Instagrame.

V spoločnosti Mondelez International zorganizovali workshop na tému Kultúrna inteligencia, venovali sa diskusiám na tému diverzity s Top Executive zahraničnými spíkrami. Zamestnancom rozdávali odznaky a šnúrky s dúhovým logom Mondelez.

Accenture sa téme diverzity a inklúzie venujú priebežne počas celého roka. Deň diverzity podporili sériou interných článkov k jednotlivým pilierom v rámci D&I (LGBT, ženy, rodičia, ľudia so zdravotným znevýhodnením – napr. autisti), ale aj externe na firemnom facebookovom profile. V rámci interných stretnutí sa venujú okrem iného týmto témam: autizmus na pracovisku/neurodiverzita, som rodič LGBT dieťaťa, prednášky na tému duevného zdravia.

O téme zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodením sa rozprávali 30.5.2019 aj v Profesii, kde sa uskutočnil workshop programu Výpomoc so srdcom. O svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným postihnutím cez Výpomoc so srdcom sa podelili tí, ktorí si program už vyskúšali.

PwC Slovensko naštartovali svoj Deň diverzity charitatívnymi raňajkami, ktoré zabezpečila chránená dielňa s firemnými dobrovoľníkmi. Raňajky a zároveň svoje hand-made produkty predávali študenti zo Spojenej školy na Mokrohájskej v Bratislave. Celý výťažok z dobrovoľných príspevkov na zakúpenie raňajok bol venovaný na nákup učebných pomôcok pre Spojenú školau na Mokrohájskej.

V Adidase Slovakia si v rámci Dňa Diverzity posvietili bližšie na tému podvedomých predsudkov a interaktívnym spôsobom ju priblížili zamestnancom. Osvetu o podvedomých predsudkoch zakončili spoločnými raňajkami s ďalšími interaktívnymi aktivitami v rámci tejto problematiky.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva prostredníctvom internej fotokampane búrali stereotypné vnímanie ľudí okolo nás, počas diversiTea – mohli zamestnanci diskutovať o rôznych témach.  Prostredníctvom tzv. mystery game zamestnanci zisťovali, kto je vrah, pričom postavy, ktoré pri tom hrali, predstavovali diverzitu ako takú.

Spoločnosť ING Business Shared Services pripravila pre svojich zamestnancov Týždeň Diverzity v dňoch 17. – 21.6 2019, ktoré budú súbežne prebiehať v každej lokalite. Pre zamestnancov budú pripravené aktivity súvisiace s diverzitou, inakosťou prostredníctvom raňajok, workshopov, webcastov a premietaním filmov.