Ak ste najlepším zamestnávateľom pre ženy, ste najlepším zamestnávateľom pre každého

Hovorí Karina Govindji, šéfka pre diverzitu a inklúziu vo Vodafone, ktorá vystúpi na nadchádzajúcom CEE CSR Summit-e 2017. Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe sa koná 14. novembra v Bratislave, opäť za účasti CSR špičky zo sveta i z domova.

V regióne strednej Európy nezriedka nájdete predstaviteľov (i veľkých) spoločností, ktorých reakcia na tému diverzity a inklúzie je: „nijako špeciálne sa tejto téme nevenujeme, pretože v našej firme s ňou nemáme žiaden problém.“ Čo si o tom myslíte?

Do našej spoločnosti chceme pritiahnuť a udržať v nej tie najlepšie talenty. Preto je podľa nás nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť diverzite. Naša skúsenosť je, že pokiaľ vo firme nie je zastúpenie žien, i na manažérskych pozíciách, na úrovni 50 % a zastúpenie LGBT+ a etnických minorít porovnateľné s ich zastúpením v celkovej populácii krajiny, je potrebné túto tému dôsledne riešiť.

Diverzita a inklúzia je pomerne širokou oblasťou, ktorá zastrešuje mnoho rozličných tém – podpora kariérneho rastu žien, veková rôznorodosť, LGBT+ či zamestnávanie zdravotne znevýhodnených…Ako sa dá takáto pestrá agenda efektívne manažovať?

Ak sa zameriate na inklúziu, podporujete diverzitu vo všetkých jej podobách, pretože vytvárate kultúru, do ktorej chce každý patriť. Zameranie sa na akúkoľvek z oblastí diverzity zase vytvára výhody pre ďalšie oblasti. Napríklad flexibilná práca pomáha pritiahnuť ženy, ale úžitok z nej majú rovnako obe pohlavia. Alebo LGBT+ komunita benefituje z agendy špecificky zameranej na ženy a naopak. Progres v akejkoľvek z týchto oblastí diverzity podporuje rozvoj v ostatných oblastiach a celkovo robí z vašej firmy lepšie miesto na prácu. Navyše, do úvahy by sme mali brať aj neviditeľné aspekty diverzity, ako je napríklad rôznorodosť myslenia.

Vodafone získala svetové uznanie za svoju globálnu politiku podpory materstva. Na čom je postavená. A buďme praktickí – oplatí sa aj firme?

 Naša Global Maternity Policy garantuje všetkým našim zamestnankyniam vo svete, či je to v Indii, Amerike, Afrike alebo v Európe, minimálne 16-týždňovú plne platenú materskú dovolenku (v mnohých krajinách sveta štát garantuje viac týždňov voľna, v mnohých ďalších však nie). Súčasťou tejto politiky je aj postupný návrat do práce – po dobu 6 mesiacov od návratu z materskej dovolenky môžu ženy pracovať 4 dni a sú platené za 5 (pozn. red.: platí to aj pre homosexuálne páry vychovávajúce dieťa).

Prečo Vodafone záleží na tom, aby sa do roku 2025 stala najlepším zamestnávateľom pre ženy?

Je to kľúčová časť našej stratégie. Sme totiž presvedčení, že ak ste najlepším zamestnávateľom pre ženy, ste najlepším zamestnávateľom pre každého.

Čo je podľa vás osobne to najdôležitejšie, čo potrebuje pracujúca mama od svojho zamestnávateľa?

Ako pracujúca mama vždy hľadám také pracovné prostredie, ktoré si cení môj vklad a výkon a umožňuje mi integrovať prácu so životom mimo nej. Práve flexibilita je tohto dôležitou súčasťou. Takisto je pre mňa dôležité pracovať v otvorenej a priateľskej kultúre, kde každý môže zdieľať svoje skúsenosti a priniesť celého seba do práce.

Karina Govindji je absolventkou Univerzity v Cambridge, riadi globálne programy diverzity a inklúzie v spoločnosti Vodafone. Verí, že „nevytvárame len inovatívne produkty, rozvíjame tiež skvelých ľudí.“ Takmer 10 rokov pracovala ako konzultantka v spoločnosti Gallup. Je držiteľkou ocenenia Asian Woman of Achievement in Business za rok 2014 a verí, že diverzita je kľúčom k rozvinutiu potenciálu firmy.

Príďte na CEE CSR Summit 2017 a

  • inšpirujte sa značkami, ktoré dokazujú, že zodpovedné podnikanie je cesta k úspechu (Vodafone, IKEA, KPMG, Philip Morris, Heineken a iné);
  • diskutujte o aktuálnych CSR témach s kolegami z iných firiem (ako biznis prispieva k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja – od zodpovednej spotreby až po kvalitné vzdelávanie);
  • spoznajte zodpovedné produkty a služby na obľúbenom trhovisku Sustainable Solutions Hub (od ekologickej zubnej kefky až po druhý život nábytku).