Aby sa už LGBTI+ ľudia nemuseli v práci skrývať. Práve firmy môžu ísť príkladom a ukázať, že sa to dá

Charta diverzity Slovensko zorganizovala ďalší zo série Small Talkov, zameraných na neformálne zdieľanie skúseností v témach inklúzie a diverzity – tentokrát na tému LGBTI+ ľudia na pracovisku. Téma je mimoriadne aktuálna aj v kontexte nedávneho teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, ktorý otriasol krajinou a zároveň otvoril celospoločenskú diskusiu o právach queer ľudí na Slovensku.

O svoje skúsenosti v tom, ako efektívne podporiť kultúru rešpektu a prijatia na pracovisku a ako aj firmy môžu napomôcť tomu, aby sa v spoločnosti nešírili nenávistné prejavy, sa podelili Richard Fekete zo Slovenskej sporiteľne, Matej Ftáčnik z Vacuumlabs, Lucia Gröneová zo Swiss Re a Richard Hargaš z Accenture.

Na úvod online podujatia sa účastníkom a účastníčkam prihovoril Roman Samotný, dlhoročný aktivista za práva LGBTI+ ľudí a majiteľ Teplárne – podniku, pred ktorým sa vražda odohrala. „Ten útok obrátil všetko hore nohami a ukázalo sa, že je to len špička ľadovca nenávisti, ktorá je v spoločnosti. Cítim veľkú urgenciu konať, aby to, čo sa stalo, nebolo zametené pod koberec, ale aby sa udiali konkrétne kroky, ktoré zmenia atmosféru na Slovensku.“ Za jednu z vecí, ktorá môže výrazne uľahčiť život LGBTI+ ľuďom považuje otvorené pracovné prostredie. Pre mnohých z nich je totiž hľadanie priestoru, kde ich nikto nebude zosmiešňovať, ale kde sa naopak budú cítiť v bezpečí a akceptovaní, akútnou potrebou. „Šanca zamestnať sa a byť v prostredí, ktoré je priateľské, dodá mnohým pevnú pôdu pod nohami a energiu do života. Zohráva to kľúčovú rolu pri sebaprijatí a wellbeingu,“ povedal.

Vníma, že firmy sami iniciatívne riešia, ako tému LGBTI+ odkomunikovať interne – je to dobré znamenie, no situácia ukazuje, že to nestačí. Potrebujeme odvážne firmy, ktoré sa budú k týmto princípom hlásiť aj navonok. „Práve firmy môžu byť simuláciou ideálneho sveta, keď štát zlyháva a nerobí to, čo má. Bol by to dôležitý krok a inšpirácia pre ďalšie firmy a organizácie. Zároveň sa tým vytvára tlak na štátne organizácie, vládu a parlament, aby si začali všímať, že to, čo nazývajú problém, zrazu niekde inde funguje,“ dodal.

R. Fekete: Ako dobrovoľnícka aktivita popri práci to nie je udržateľné

Richard Fekete, špecialista pre neziskový sektor v Slovenskej sporiteľni, zdôraznil, že zavedenie princípov inklúzie a diverzity vo firmách je beh na dlhú trať. Vie to z vlastnej skúsenosti – len zosieťovať ľudí z banky, ktorí mali o tieto témy záujem, trvalo viac ako rok. Potrebné bolo začať so scitlivovaním manažérov a manažérok, ale aj pracovníkov a pracovníčok na HR oddelení a komunikácii, ktorí okrem iného absolvovali aj školenia k nevedomým predsudkom. „Je to komplexná téma, ktorá si vyžaduje široký rozsah aktivít. Ak to chceme robiť kvalitne, ako individuálna dobrovoľnícka aktivita popri práci to nie je udržateľné. Je kľúčové, aby bol na to dedikovaný človek, ideálne na plný úväzok“, uviedol.

Možné úskalie vidí v tom, že firmy v rámci šetriacich opatrení nebudú ochotné na oblasť inklúzie a diverzity vyčleniť rozpočet. Podľa neho sa však aktivity dajú robiť aj bez veľkých nákladov – stačí drobný rozpočet, s ktorým môže zamestnanecká skupina pracovať. Dôležité je aj to, aby iniciatíva na podporu LGBTI+ témy, ale aj iných diverzitných tém, vychádzala od CEO danej firmy, tlak od zamestnancov a zamestnankýň nestačí. „Nestačí, ani keď to vedenie firmy chce, no zamestnanci nie. Aby to bolo úspešné, musí tam byť obojstranný prúd – aj dopyt zdola aj podpora z vedenia,“ povedal.

M. Ftáčnik: Ak nie ste otvorení, sami sa oberáte o talentovaných ľudí

„Firmy sú nositeľmi zmien. Ak sa v dôležitých otázkach spojíme, dokážeme urobiť zmenu,“ apeloval na prítomných zástupcov a zástupkyne firiem Matej Ftáčnik, CEO softvérovej firmy Vacuumlabs. Uviedol niekoľko dôvodov, prečo by mali byť firmy otvorené rôznorodosti – pestrosť ľudí nás obohacuje, prináša nové nápady, inovatívne prístupy a ak firma nie je inkluzívna, oberá sa o množstvo potenciálu v podobe talentovaných ľudí. „Predstavte si, že sa musíte neustále pretvarovať a chodiť do práce bez toho, aby ste dali najavo, kto skutočne ste – to nie je priestor, v ktorom chce človek dlhodobo pracovať.“

Vo Vacuumlabs pristupujú k témam I&D veľmi otvorene, pre firmu pracujú stovky ľudí z rôznych kútov sveta. Pri príležitosti dúhového Pride pripravili pre LGBTI+ komunitu 9 praktických tipov, ako sa orientovať v zákonoch týkajúcich sa partnerstiev osôb rovnakého pohlavia a súbor formulárov pre konkrétne právne prípady. V priestoroch firmy zaviedli all gender toalety, ktoré rešpektujú aj potreby nebinárnych osôb. Matej Ftáčnik adresoval firmám niekoľko odporúčaní:

  • Urobte si interný audit firemných benefitov a zrevidujte ich tak, aby boli pre všetkých.
  • Vyčleňte si rozpočet a pracujte s ním v prospech tejto témy.
  • Neprepáľte to! Neumiestňujte vo vstupných priestoroch organizácie 50 dúhových vlajok, pretože máte aj kolegov a kolegyne, ktorí to nepotrebujú.
  • Nájdite balans, nepodporujte len jednu tému I&D, úspech dosiahnete zdravým mixom.
  • Vyhnite sa pozitívnej diskriminácii – firma by mala byť inkluzívnym priestorom pre všetkých.
  • Netolerujte hlúpe vtipy na pracovisku. Ak ste svedkami, ozvite sa, môžete to zastaviť.
  • Nemyslite si, že vás sa to netýka. Každý má vo firme LGBTI+ ľudí, len o tom neviete.

L. Gröneová: Benefity, ktoré si mohla uplatniť len určitá skupina zamestnancov a zamestnankýň sme zrušili

V Swiss Re sú témy inklúzie a diverzity zastúpené na najvyššom vedení firmy, nositeľom týchto tém je globálny CEO a HR oddelenie. Práve HR zastrešuje, aby benefity, komunikácia aj spôsob výberového procesu bol naozaj inkluzívny a diverzitný. Človeka na plný pracovný úväzok pre témy I&D nemá Swiss Re v každej pobočke, ale regionálne. Na Slovensku je nositeľkou týchto tém práve Lucia Gröneová, ktorá pracuje ako HR Head. „Našimi nosnými témami pre tieto roky sú podpora LGBTI+, podpora rodičov, duševného zdravia, ľudí so zdravotným znevýhodnením a integrácia cudzincov,“ povedala.

V prvej fáze nastavovania inkluzívnej kultúry si vo firme urobili audit benefitov, ale aj HR procesov a politík, aby predišli akejkoľvek diskriminácii či nevedomým predsudkom. Spočiatku mali benefity nastavené špeciálne pre niektoré skupiny zamestnancov a zamestnankýň. Túto politiku však zmenili – dnes majú všetky benefity inkluzívne a tie, ktoré by si mohla uplatniť len špecifická skupina ľudí, zrušili.

V rámci firmy funguje niekoľko zamestnaneckých skupín, ktoré sú postavené nielen na ľuďoch patriacich k danej skupine, ale aj jej podporovateľoch a podporovateľkách. Skupiny majú vyčlenený rozpočet, aby si mohli plánovať aktivity a zapájať do nich kolegov a kolegyne. Práve po tragickej udalosti na Zámockej v Bratislave bola LGBTI+ skupina veľmi nápomocná. „Spoločne s nimi sme vytvorili krízovú komunikáciu, akčný plán a na znak solidarity sme vysvietili budovu v dúhových farbách,“ doplnila Gröneová.

R. Hargaš: Potrebujete spojencov a spojenkyne, ktorí tému vo firme podporia

„Sme firma, ktorá je založená na ľuďoch. Ak sa u nás nebudú cítiť dobre a sami sebou, odídu,“ povedal Richard Hargaš, riaditeľ lokálnej technickej divízie v Accenture Slovensko, ktorý sám patrí k LGBTI+ zamestnancom. Vysvetlil tým, že pre firmy má inklúzia a diverzita zmysel aj z pohľadu biznisu. Podľa prieskumov 46 % LGBTI+ ľudí na pracovisku tají svoju inakosť a v práci sa tak musia neustále pretvarovať. „Má to výrazný vplyv aj na produktivitu zamestnanca či zamestnankyne. Byť ukrytý pod maskou a strážiť, čo môžem a nemôžem povedať, to zoberie veľmi veľa energie a chuti na prácu,“ doplnil.

V Accenture funguje zamestnanecká skupina Pride Network, ktorá sa však počas pandémie utlmila a firma sa chce pokúsiť o jej znovunaštartovanie. Dôležití sú tiež spojenci a spojenkyne (Allies) – ľudia, ktorí vyjadria podporu danej téme, napr. (a nielen) dúhovou nálepkou na počítači či dúhovou šnúrkou na krku. Pre skupinu LGBT Ally sa organizujú vzdelávacie aktivity, aby dokázali v rôznych situáciách správne reagovať. „Chceme, aby boli viditeľní, aktívni, aby sa ozvali, keď budú svedkami nevhodného správania sa.“

V rámci vzdelávania organizujú v Accenture pre svojich zamestnancov a zamestnankyne množstvo workshopov, napríklad na témy transgender ľudí alebo rodičov LGBTI+ dieťaťa. Boli medzi prvými na Slovensku, ktorí zrovnoprávnili benefity – nerozlišujú, či ide o väčšinovú podobu rodiny alebo dúhovú rodinu.

Zapojte sa do výzvy Ide nám o život

Na záver stretnutia vystúpila Lucia Pašková, spoluzakladateľka firmy Curaden, ktorá stojí za viacerými občianskymi iniciatívami na Slovensku. Aktuálne koordinuje platformu Ide nám o život, ktorá vyzýva politikov a političky na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín, aby mohli na Slovensku žiť bez strachu a nenávisti.

Firmy a organizácie môžu svoju podporu deklarovať podpisom výzvy, čím sa pridajú k viac ako stovke organizácií a firiem, ktorým záleží na bezpečnej krajine. A následne tiež udeliť súhlas so zverejnením na webovej stránke iniciatívy Ide nám o život. Zároveň je tu možnosť prihlásiť sa do projektu Bezpečné miesto/Sme Tepláreň a deklarovať tak snahu o vytvorenie bezpečného priestoru pre LGBTI+ ľudí, ich deti a rodiny. Zamestnávateľ zaviazaním sa k splneniu 10 odporúčaní pre vytvorenie bezpečného miesta získa nálepku, prostredníctvom ktorej vyšle tento signál nielen dovnútra, ale aj mimo svojej organizácie.

Firmy a organizácie môžu tiež prispieť do Fondu pre podporu LGBTI+ komunity v Nadácii Pontis, ktorý vznikol v roku 2020 a jeho poslaním je podpora diverzity na Slovensku v téme LGBTI+. Fond vznikol v reakcii na nedostatok finančných zdrojov zo strany štátu pre podporu LGBTI+ menšiny a svoj zámer napĺňa podporou konkrétnych aktivít a inštitucionálnou podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa téme venujú.