30. máj 2019 - Deň Diverzity oslavujeme už druhýkrát

Ako môžete osláviť diverzitu vo vašej organizácii?

Deň diverzity je sviatkom rešpektovania rozdielnosti a výnimočnosti každého zamestnanca a zamestnankyne. Rôznorodosťou možno vyjadriť všetky viditeľné, ale aj neviditeľné aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní. Niektoré črty sú vrodené a nedajú sa zmeniť, preto si každý z nás zaslúži prístup bez predsudkov.

30. mája 2019 oslavujeme na Slovensku už po druhýkrát Deň diverzity. 30. mája 2017 bola slávnostne spustená Charta diverzity Slovensko a k tejto dobrovoľnej iniciatíve podporovanej Európskou komisiou sa pridali prví signatári. Využite vo vašej organizácii či komunite tento deň na šírenie osvety o dôležitosti rešpektovania inakosti a zrealizujte so svojimi kolegami a kolegyňami aktivity na podporu diverzity. Ukážte svojmu okoliu, že rôznorodosť je to, čo nás spája!

Prečo sa oplatí zapojiť do Dňa Diverzity?

 • priblížite tému diverzity a inklúzie vašim zamestnancom a zamestnankyniam,
 • deklarujete, že vytvárate pracovné prostredie, ktoré si váži rozdielnosť a rozumie jej, je založené na férovosti, otvorenosti a dôvere
 • zdôrazníte vašim zamestnancom a zamestnankyniam, že vo vašej spoločnosti sú prijatí, rešpektovaní a vypočutí
 • posilníte vašu reputáciu a budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi a klientmi,
 • zaradíte sa medzi lídrov v budovaní povedomia o diverzite a inklúzii
 • viaceré spôsoby zapojenia pre vás neznamenajú finančné náklady

Vyberte si tému, ktorej sa budete počas Dňa diverzity venovať:

Tipy na aktivity vo vašej organizácii:

 • Krátky text v päte každého odoslaného emailu: napríklad „Myslíte si, že som odlišný? Rôznorodosť nás
  spája. Oslávme dnes spoločne Deň diverzity.“
 • On-line banner zdieľaný na firemnom webe a sociálnych sieťach, ktorý je ľahko využiteľný a replikovateľný
  na súkromných profiloch samotných zamestnancov.
 • Plagáty a oznamy na obrazovkách v priestoroch spoločnosti, ktoré rôznou formou zobrazujú a informujú
  o diverzite a inklúzii.
 • Informačný stánok v priestoroch recepcie spoločnosti, kde nájdu zamestnanci, zákazníci či partneri informácie,
  prečo spoločnosť považuje diverzitu za dôležitú a čo pre ňu znamená.
 • Zorganizujte celofiremné raňajky či tzv. „coffee talks“, kde členovia a členky manažmentu aktívne vyjadria
  svoj postoj a podporu rozmanitosti na pracovisku.
 • Vytvorte priestor pre zdieľanie osobných skúseností zamestnancov (články na intranete, neformálna diskusia,
  workshopy s externými partnermi).
 • Nájdite vo svojom okolí pozitívne príklady a lídrov, ktorí svojimi osobnými príbehmi priblížia, čo pre nich osobne znamená rôznorodosť a prečo sa v danej téme angažujú.
 • Zrealizujte interný prieskum (pestrofarebné zobrazenie loga spoločnosti, kde každá farba vyjadruje rôzne
  skupiny – muž/žena/rodič/LGBT/zdravotne znevýhodnený/, vďaka ktorému zistíte, ktoré skupiny sú vo vašej
  spoločnosti najviac zastúpené).
 • Súťaže alebo kvízy o diverzite pre zamestnancov a zamestnankyne spojené s možnosťou drobných
  výhier.

Koncom mája oslávi slovenská Charta diverzity svoje druhé narodeniny. Od jej vzniku sa k nej pridalo už vyše 50 rôznych spoločností, organizácií a inštitúcií. Presne 30. mája, na Deň diverzity, sa v kaviarni Foxford v Bratislave uskutoční aj slávnostné podpisovanie Charty diverzity novými signatármi.

Program podujatia:

9:30 – 10:30 Ambasádori diverzity vo firmách – rola lídra
Neformálna panelová diskusia moderovaná výkonnou riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak.
Prezentujúci: Richard Biznár – KOSIT, Alexandra Habeler-Drabek – Slovenská sporiteľňa, Stephen                                                            Caulfield – Dell

Aká je úloha vedenia v podpore diverzity a inklúzie na pracovisku? Ako môže prispieť k tomu, aby sa ľudia vo firme mohli cítiť samými sebou? Čo v praxi znamená byť ambasádorom diverzity vo firme?

10:30 – 11:30   Podpis Charty diverzity novými signatármi

Budeme radi, ak nám o svojich oslavách Dňa diverzity dáte vedieť, prípadne nám pošlete fotografie. Vaše aktivity radi uverejníme tu na stránke Charty diverzity.

Kontakt: diverzita@nadaciapontis.sk