Hlavní podporovatelia

Lenovo (Slovakia)
Philip Morris Slovakia
Tesco Stores SR, a.s.