White & case s.r.o.

firma

White & case s.r.o.
Adresa

Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava

https://www.whitecase.com/

Kontaktná osoba

Petra Dinžíková
Business Development & Marketing Specialist

pdinzikova@whitecase.com


Počet zamestnancov:

32

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Právne poradenstvo

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Diverzita a inkluzívny prístup sú základnými hodnotami White & Case, ktoré sú prítomné vo všetkom, čo robíme ako „Jedna spoločnosť“ vo všetkých našich kanceláriách na svete. Keďže sme skutočne globálna právnická firma, sme motivovaní prijímať, udržať si a podporovať ľudí z rozmanitého prostredia, ktorí posilnia našu činnosť a prácu vo všetkých oblastiach práva a vo všetkých regiónoch. Je pochopiteľné, že sme rozmanití, pretože aj práca, ktorú robíme, miesta, v ktorých pôsobíme, a ľudia, ktorí sa o nás zaujímajú, sú takí. Diverzita pre nás nie je voľba – je to pre nás profesionálna nevyhnutnosť.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Spoločnosť podporuje deväť afinitných skupín, ktoré sú pre všetkých zamestnancov kdekoľvek na svete: Spektrum LGBT afinitných skupín v Amerike, Londýne a Nemecku; afinitná skupina černošského, ázijského a minoritného etnika (Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) LINK v Londýne; Pestrá (s minoritným/migračným zázemím) afinitná skupina v Nemecku; ázijské, černošské, hispánske a stredovýchodné afinitné skupiny v Amerike. Kľúčovým prvkom našej víťaznej globálnej ženskej iniciatívy, máme takisto 20 lokálnych sietí ženskej iniciatívy v našich kanceláriách v Amerike a v ďalších kanceláriách po celom svete. Tieto skupiny zamestnancov predstavujú kľúčovú cestu k profesionálnemu rozvoju, prijímaniu a udržaniu rozmanitosti právnikov a ďalšieho personálu.

Mnoho z našich afinitných skupín sietí ženských iniciatív ponúka programy mentoringu spájajúcich partnerov s malými skupinami právnikov, ktoré posilňujú rozvoj, udržanie a angažovanosť právnikov, a mentorom, ktorí sú partnermi, poskytujú možnosť vybudovať si s mladšími kolegami silné putá a viesť ich na ich ceste k úspechu.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

1. miesto – AmLaw´s Diversity Scorecard v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017
1. miesto – Law360´s Diversity Snapshot v rokoch 2016 a 2017

Human Rights Campaign’s 2018 Corporate Equality Index
desiaty krát po sebe 100 % rating v LGBT otázkach na pracovisku

Euromoney Legal Media Group Women in Business Law Awards
najlepšia medzinárodná firma v oblasti talentovaného manažmentu v roku 2017 (v Amerike – piaty krát po sebe; v Ázii – tretí krát po sebe; v Európe – druhý krát po sebe)
Ocenenie v jednotlivých štátoch: Najlepšia firma v Belgicku, Fínsku, Hongkongu, Rusku a Turecku

Black Solicitors Network’s Diversity League Table 2015
6. najlepšia medzinárodná firma v Spojenom kráľovstve

National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA)
2016 Law Firm Diversity Award

Asian American Bar Association of New York
2017 Law Firm Diversity Award

Minority Corporate Counsel Association’s 2016
Do Good, Do Well List
uznávaná ako jedna z dvoch najlepších firiem, v ktorej je viac ako 20 % partnerov inej rasy/etnického pôvodu

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

– iniciatíva „Charta Diverzity“, štátny program na podporu diverzity v spoločnostiach v Nemecku

– vyhlásenie o zásadách diverzity Advokátskej komory v meste New York predstavujúce náš silný záväzok určiť a dosiahnuť ciele týkajúce sa diverzity

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Organizácia Women Initiative eventov na podporu žien v podnikaní