Vacuumlabs s.r.o.

firma

Vacuumlabs s.r.o.
Adresa

Radlinského 10
81107 Bratislava

https://vacuumlabs.com/

Kontaktná osoba

Marek Križka

marek.krizka@vacuumlabs.com


Počet zamestnancov:

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Vacuumlabs je technologická spoločnosť so zameraním na vývoj a dizajn mobilných a webových aplikácií. Našimi partnermi a klientmi sú svetové scale-upy, rýchlo rastúce spoločnosti najmä z oblastí fintech a blockchain.

Z HQ v Bratislave sme sa od vzniku v roku 2012 rozrástli na spoločnosť so zastúpením v 5 európskych krajinách. Dnes pracuje na špičkových projektoch už viac ako 150 ľudí v Prahe, v Brne, v Londýne, v Bratislave, v Košiciach, v Talinne a čoskoro aj v Budapešti.

Najmä vďaka využívaniu progresívnych a inovatívnych technológií ako React, Clojurrescript či Python si Vacuumlabs vybudovalo pevné miesto na mape softvérových spoločností vo Veľkej Británii, Nemecku a Strednej Európe. Úspešne spolupracujeme so spoločnosťami ako Erste Group IT, Railsbank, Kiwi, Cybertonica, Twisto, Stocktwits či BDSwiss alebo Innovatrics.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Sme liberáli. Spoločnosť je apolitická, no zároveň podporovateľom slobody, rovnosti a z nich vychádzajúcej diverzity.

Transparentnosť. Otvorenosť je základom pre budovanie dobrého vzťahu založeného na dôvere. Preto komunikujeme na rovinu, úprimne ako s kolegami, tak aj s obchodnými partnermi či s klientmi. Dôkazom sú aj transparentné príjmy v rámci firmy.

Integrita je viac než profit. V praxi to znamená, že u nás má prednosť správna vec než zisk či obrat. Každý nový kolega sa po istom čase stáva vďaka získaným akciám spoluvlastníkom spoločnosti. Stojíme si za úspechmi aj nedostatkami. Ak spôsobíme chybu, sme ochotní si ju priznať a férovo nahradiť.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Vacuumlabs je apolitická firma, ktorá nerobí štátne zákazky a nerazí žiaden “správny” politický či náboženský svetonázor. Naopak, je nám blízka filozofia liberalizmu a slobodnej vôle. Medzi ľuďmi nerozlišujeme, všetky naše hiringové a interné procesy sú inkluzívne a neuprednostňujú ani neznevýhodňujú žiadnu skupinu uchádzačov / ľudí v rámci firmy. Snažíme sa ľudí vnímať ako individuality a tvoriť inkluzívne prostredie, v ktorom sa každému nielen dobre pracuje, ale aj cíti. Z toho titulu tolerujeme rôznorodosť pohľadov na svet a tiež formy spolupráce. Ak sa niekto cíti pohodlnejšie alebo potrebuje pracovať z domu, byť pri rodine, umožníme to. Rovnako, ak si niekto potrebuje oddýchnuť na dlhší čas, je tu možnosť sabatikalu, čo znamená voľno na dlhý čas s možnosťou vrátiť sa na pôvodnú pozíciu.

Navyše, ako jedna z mála spoločností na Slovensku sa k diverzite otvorene hlásime a sme dlhodobým podporovateľom pochodov Pride.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Popri vývoji mobilných a webových technológií sa tiež venujeme vzdelávaniu a podpore vo svete IT. Každý rok organizujeme pod hlavičkou ReactiveConf jednu z najväčších technologických konferencií v Európe, kam prichádzajú spíkri a účastníci z celého sveta a na ktorej sa už tradične popri odborných témach venujeme aj inklúzii a diverzite v rámci developerskej komunity.