Swiss Re

firma

Swiss Re
Adresa

Karadžičova 12
821 08 Bratislava

http://www.swissre.com/

Kontaktná osoba

Elena Labancová

Elena_Labancova@swissre.com


Počet zamestnancov:

14 000 globálne a 1 200 na Slovensku

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Swiss Re Group je vedúcim veľkoobchodným poskytovateľom zaistenia, poistenia a iných foriem poistenia prenosu rizika. Klienti ako poisťovne, malé a stredné podniky či verejný sektor využívajú naše služby prostredníctvom priameho kontaktu alebo prostredníctvom brokerov.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Vo Swiss Re veríme v jedinečnosť. Jedinečnosť v líderstve, myšlienkach a spôsobe, akým pracujeme a žijeme naše hodnoty.

Ak môžete byť kým ste a cítite sa byť zahrnutí, vaša motivácia a nápady nám pomôžu uspieť teraz aj v budúcnosti. Rôznorodé pracovné prostredie nás robí konkurencieschopnejšími a silnejšími.

Naším cieľom je harmonické spolužitie s rôznorodosťou, ktorá môže byť viditeľná aj neviditeľná – rôznorodosť pohlavia, rasy, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, fyzických schopností, skúseností – na všetkých úrovniach, vo všetkých funkciách a regiónoch Swiss Re.

Swiss Re je globálna spoločnosť. Spolu sme rôznorodá pracovná sila, s ktorou treba počítať. Rozumieme našim klientom a trhu, vytvárame spolu inteligentnejšie riešenia a pomáhame svetu posúvať sa vpred.

V tomto smere napredujeme k našej vízii “Vytvárame odolnejší svet”.

 

 

 

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

  • Vlastni spôsob, akým pracuješ- živý tímový duch nám dáva autonómiu rozhodnúť sa, ako, kedy a kde vykonávame naše úlohy a vedie k vyššej motivácii a výkonnosti
  • Vývoj @Práca
  • Pracovná rotácia / Pit-stops
  • Ourspace – intranet / centrum spolupráce
  • Tréning podvedomých predsudkov
  • Tréningy líderstva
  • Štatistika rôznorodosti implementovaná do nástroja náboru zamestnancov
  • Prieskum angažovanosti zamestnancov- sekcia D&I

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Aon Best Employer Award v 5 európskych krajinách v roku 2016.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Áno.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá.

Náš program “Vlastni spôsob, akým pracuješ” bol uvedený v Glassdoor 2017 Top 20 zamestnaneckých benefitov a výhod.