SME

iná

SME
Adresa

Lazaretská 12
811 08 Bratislava

https://www.sme.sk/

Kontaktná osoba

Ján Pallo
Project manager

jan.pallo@sme.sk


Počet zamestnancov:

60

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Už od roku 1993 začínajú najvplyvnejší ľudia Slovenska svoj deň s denníkom SME. Noviny vychádzajú šesťkrát do týždňa, ich rozsah sa pohybuje od 20 do 48 strán.
Okrem politiky, domáceho diania, ekonomických, zahraničných, športových a kultúrnych udalostí SME pokrýva aj ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité pre moderného človeka – vedu, zdravie, školstvo, automobilizmus, médiá, dianie na webe, či kariéru. Prináša tiež pravidelné redakčné, aj špecializované prílohy. Doména SME.sk patrí medzi najnavštevovanejšie titulné stránky médií na slovenskom internete.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Denník SME má zadefinovanú diverzitu už vo svojom poslaní. Pre čitateľov pravidelne prinášame témy dotýkajúce sa tejto oblasti. V posledných rokoch rezonovala obzvlášť migračná kríza, LGBT komunitu a pomerne intenzívne sa venujeme aj rómskej problematike či aktívnemu starnutiu. Našou snahou je prinášať vyvážené spravodajstvo založené na faktoch. V oblasti vnímania diverzity sa snažíme vysvetľovať mýty, ktoré sa stávajú súčasťou sociálneho vedomia ako následok zneužívania tejto témy v politických kampaniach. Darí sa nám prinášať pre čitateľov aj inšpiratívne projekty napríklad cez príbehy spoločností, ktoré získali cenu Via Bona.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Naša redakcia nerobí rozdiely. Rovnosť a práva menšín sú prirodzenou súčasťou nie len spravodajstva ale aj samotného fungovania redakcie. Zároveň patríme k tej časti spoločností, ktoré majú vo svojom vedení priestor pre ženy. Dôležitou súčasťou fungovania je flexibilita, aby sa vytváral pre ľudí priestor, aby dokázali skĺbiť prácu novinára so svojím osobným životom.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Témy o starnutí a odchádzaní nedostávajú v slovenských médiách dostatočný priestor. Podporujeme záujem seniorov o veci verejné, prostredníctvom servisných tém a príloh v denníku SME. Tieto im pomáhajú zorientovať sa v aktuálnych spoločenských témach a v zmenách predpisov, za čo sme získali aj ocenenie v súťaži Senior Friendly.