PricewaterhouseCoopers Slovensko

firma

PricewaterhouseCoopers Slovensko
Adresa

Karadžičova 2, Twin City A
815 32 Bratislava

https://www.pwc.com/sk/sk.html

Kontaktná osoba

Eva Hupková
Riaditeľ

eva.hupkova@sk.pwc.com


Počet zamestnancov:

560

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

  • Audit, dane, poradenstvo

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Jednou z našich hodnôt, na ktorej nám záleží, je budovanie dôvery vo firme a riešenie problémov našich kolegov. Snažíme sa porozumieť každému jednotlivcovi a tomu, na čom mu záleží. Vyzdvihujeme hodnoty, ktorými každý človek prispieva a podporuje ostatných, aby rástli a pracovali spôsobom, ktorý vyzdvihuje ich potenciál. Pracujeme spoločne, čo znamená, že hľadáme a integrujeme rôznorodé pole perspektív, ľudí a ideí. Spolupracujeme bez predsudkov a zdieľame idey aj znalosti.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Náš cieľ v téme rodová rovnosť a rovnosť platov je byť rovnocenní a transparentní. Sme hrdí, že PwC v regióne strednej a východnej Európy má podiel zamestnancov a zamestnankýň takmer 50-50. Prieskum platovej rovnosti na partnerskej úrovni je ohlasovaný na ročnej báze. PwC Slovensko v spolupráci s HN oceňuje každý rok Top 10 žien v slovenskom biznise. Máme interné kampane pre IWD. Čo sa týka vekovej diverzity, aktívne vyhľadávame skúsených zamestnancov. Máme špeciálny náborový proces a tréningy pre cudzincov. Máme Talent watch & STEM Diversification project – pre zamestnávanie ľudí z rôznorodého prostredia. Podporujeme manželstvá, rodičovstvo s príspevkami a flexibilnými/ čiastočnými úväzkami. CSR aktivity motivujú našich zamestnancov k dobrovoľnej práci pre organizácie, ktoré sa venujú ľuďom so znevýhodnením.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

PwC global D&I awards:

  • Best Places to Work for LGBT Equality Awards – dosiahli sme 100% hodnotenie s Human Rights Campaign Foundation’s Corporate Equality Index in 2006-2017
  • Working Mother Awards – zaradení medzi “Top 10 spoločností pre pracujúce ženy” by Working Mother magazine, 2004-2016
  • DEI Awards – dosiahli sme 100% skóre v 2016 Disability Equality Index (DEI), ide o spojenú iniciatívu US Business Leadership Network® (USBLN®) a American Association of People with Disabilities (AAPD)
  • DiversityInc Awards- umiestnenie na 5. mieste v zozname DiversityInc’s 2016 “Top 50 spoločností za diverzitu”
  • Vault Awards – Vault Accounting firm rankings for 2016: 1. miesto za celkovú diverzitu.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá?

Vyvážený počet zamestnancov z hľadiska rodu, 30 % partneriek- žien na CEE leveli.