Letmo SK, s. r. o.

firma

Letmo SK, s. r. o.
Adresa

Mládežnícka 8
974 04 Banská Bystrica

https://www.letmo.sk

Kontaktná osoba

Miroslav Zeman
Riaditeľ spoločnosti

m.zeman@letmo.sk


Počet zamestnancov:

8

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Zdravotníctvo; poskytovateľ riešení pre vozíčkárov

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Posledných 15 rokov sa okrem zabezpečovania riešení pre vozičkárov zaoberáme taktiež osvetou v oblasti „aktivizácie“ tejto komunity, motiváciou a vzdelávaním. Naši zákazníci sú v mnohých projektoch taktiež našimi kolegami, a preto z vlastnej skúsenosti vieme, že na mnohých pozíciách (a pri správnom technickom zaistení) nie je vidieť rozdiel vo výkonnosti na jednotlivých úkonoch.
Výrazne teda pracujeme na osvete, ktorá ukáže nutné technické úpravy, ktoré zaistia tzv. „ohrozenej skupine“ podmienky, v ktorých môže naplno pracovať/študovať/zakladať rodiny/tvoriť a športovať.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Po celú dobu existencie spoločnosti Letmo tvoríme vlastný ekosystém, ktorý umožňuje vozičkárom – zákazníkom prejsť do pozície kolegov a partnerov.
Naše podnikanie sme posunuli z roviny „tvoríme business pre“ do roviny „tvoríme business s“.
Takto sme našli nových kolegov spomedzi zákazníkov do redakcie portálu www.Vozickar.info a www.Vozickar.TV, ale aj v „offline“ svete pri usporadúvaní akcií, ako sú Salón Vozickar.info alebo spolupodieľanie sa na Zóne Vozickar.info na Festivale Pohoda.

Celá spolupráca tak napĺňa očakávania všetkých zúčastnených strán a posilňuje všetky aspekty win-win princípu:
• Pochopenie cieľovej skupiny užívateľov produktov
• Vyhovenie ich prioritným očakávaniam (viď pripomienky na www.Medzery.sk)
• Motivácia a zapojenie „ohrozených“ pracovných skupín
• Komunitné podnikanie
• Edukácia pre nových klientov

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Ťažko sa vyberá jedna aktivita, pretože máme v spomienkach viac prebdených nocí nad jednotlivými projektmi, ale z hľadiska sily spätnej väzby sú asi najvýraznejšie tieto dva projekty:

Roky nám rôzne médiá ponúkali inzerciu a vždy sme mali pocit, že ju nikto nevníma a už vôbec tomu nevenuje náležitú pozornosť. Je jedno, či sa jednalo o jednoduchú inzerciu, alebo faktické PR články. Po šiestich rokoch tvorby portálu www.Vozickar.info sme dosiahli 30.000 zhliadnutí za mesiac a máme vyskúšané, že keď sa do nejakej témy oprieme, ohlas je veľmi cítiť a obsah preberajú ďalšie médiá.