KOSIT a.s

firma

KOSIT a.s
Adresa

Rastislavova 98
043 46 Košice

http://www.kosit.sk

Kontaktná osoba

Jozef Verbovský
Marketing a PR manager

verbovsky@kosit.sk


Počet zamestnancov:

748

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Zabezpečovanie komplexných služieb odpadového hospodárstva / Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje inkluzívnemu princípu prostredníctvom zamestnávania Rómov na rôznych pozíciách (ručný zametač, vodič, závozník, vykonávateľ služieb a podobne).

Ing.Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT o otvorenej personálnej politike spoločnosti hovorí: „Zamestnávanie bez predsudkov je pre našu spoločnosť jednou z kľúčových hodnôt. Aj vďaka tomu sú u nás dvere otvorené pre každého pracovitého človeka. Tento prístup nám v štandardnej sezóne garantuje dostatok pracovníkov a preto si môžeme dovoliť odmietnúť agentúrne ponuky na pracovníkov zo zahraničia. Sme presvedčení, že prácu treba prioritne ponúkať domácim, bez ohľadu na ich vek či etnický pôvod. Verím, že tým inšpirujeme aj iné firmy k prelamovaniu rôznych stereotypných predstáv pri zamestnávaní. Nám sa táto cesta osvedčila…“

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Zamestnávanie bez predsudkov a bez prihliadania na etnický pôvod a pohlavie zamestnancov.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Sme členom Business Leaders Forum.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Spoločnosť KOSIT si pre svoju náborovú kampaň zvolila slogan: “Zamestnanie pre každého. Bez predsudkov.”
Týmto krokom sa hlási k myšlienke prelamovania predsudkov pri zamestnávaní, vrátane Rómov. Tých v spoločnosti pracuje výrazná časť z pohľadu celkového počtu zamestnancov.

Viac: https://strategie.hnonline.sk/marketing/1854126-kosicka-firma-bojuje-v-naborovej-kampani-proti-predsudkom-v-zamestnavani-romov