Kaufland Slovenská republika v.o.s.

firma

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa

Trnavská cesta 41A
831 04 Bratislava

https://www.kaufland.sk/

Kontaktná osoba

Erika Turček Pfundtnerová
CSR Specialist

erika.pfundtnerova@kaufland.sk


Počet zamestnancov:

5941

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Hlavnou činnosťou spoločnosti Kaufland je predaj širokého portfólia potravinového a nepotravinového tovaru. V súčasnosti firma prevádzkuje na Slovensku 65 obchodných domov na predajnej ploche v priemere 3200 m2. Kaufland vo svojich predajniach ponúka aj doplnkové služby cez externé spoločnosti. Vo väčšine prípadov ide o trafiku, kvetinárstvo, lekáreň a kaviareň.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Medzi naše základné firemné hodnoty patria: výkon, dynamika a férovosť. Férovosť u nás chápeme ako: férový a etický prístup ku všetkým našim stakeholderom, čiže aj zamestnancom. Princíp férovosti a etického podnikania uplatňujeme teda aj smerom dovnútra firmy. Či už v oblasti ako je zdravie a bezpečnosť zamestnancov alebo v oblasti vzdelávania, kariérneho rozvoja a odmeňovania. Takisto podporujeme vyváženosť osobného a pracovného života a rovnosť príležitostí.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Zamestnanecká štruktúra spoločnosti Kaufland je veľmi rozmanitá, čo sa týka zastúpenia vekových skupín. Ponúkame pracovné miesta pre uchádzačov bez praxe aj profesionálov. Takisto máme programy pre študentov (duálne vzdelávanie), absolventov vysokých škôl (trainee program) a zamestnávame aj odchovancov detských domovov. Zastúpenie žien v našej spoločnosti je pomerne vysoké. Je to necelých 77% a vysoké percento žien pracuje aj na riadiacich pozíciách. Náš TOP manažment tvoria z jednej tretiny ženy a v strednom a nižšom manažmente ich pracuje 67%.
Rovnosť príležitostí mužov a žien, férové odmeňovanie, bezpečné a zdravé pracovné prostredie sú v Kauflande bežnou praxou. V našich nových administratívnych priestoroch, ktoré sú momentálne vo výstavbe, plánujeme vytvoriť aj napríklad fitness centrum pre zamestnancov, miestnosť na skupinové cvičenia (napr. jógu) alebo tzv. rodičovskú kanceláriu, ktorá má slúžiť rodičom v prípade komplikácií s opatrovaním dieťaťa. Ide o kombináciu detskej izby s kanceláriou, vybavená postieľkou, prebaľovaním pultom, hračkami, písacím stolom s počítačom.
Pružná pracovná doba, možnosť práce z domu alebo vernostná dovolenka, to je len časť z mnohých benefitov, ktoré ponúka spoločnosť svojim zamestnancom.

Nástroje na podporu osobného a pracovného života:
• Multisportkarta
• Sabatikal
• Finančná odmena pri dovŕšení pracovného a osobného jubilea
• Príspevok pri narodení dieťaťa
• Príspevok k uzavretiu manželstva
• Spoločné oslavy pre zamestnancov
• Čiastočný úväzok

Zaviedli sme rolu dôverníka, ktorého úlohou je podpora dodržiavania firemných hodnôt a zásady vedenia, podpora diverzity, monitorovanie celkovej atmosféry v spoločnosti, zvyšovanie spokojnosti a motivácie zamestnancov, ale aj poukazovanie na potenciálne konflikty a problémy a hľadanie ich riešení.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Spoločnosť Kaufland sa rozhodla zapojiť do projektu „Autisti v práci” a momentálne zamestnáva 2 autistov. Jedným z nich je aj 25-ročný Juraj, ktorého príbeh si môžete vo videu.