JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

firma

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Adresa

Pribinova 19
811 09 Bratislava

http://www.johnsoncontrols.com

Kontaktná osoba

Viktor Takács
Senior HR Manager

viktor.takacs@jci.com


Počet zamestnancov:

1400

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Spoločnosť Johnson Controls je celosvetovým lídrom v oblasti technológie a priemyslu, ktorá poskytuje svoje služby zákazníkom vo viac ako 150 krajinách sveta. Od čias vynálezu prvého elektrického izbového termostatu v roku 1885 si kladie za cieľ prinášať na trh inovatívne produkty, ktorými sa stará o bezpečný, inteligentný, jednoduchý a udržateľný svet. Jej zamestnanci po celom svete sú odborníkmi v oblasti vytvárania inteligentných budov, efektívnych energetických riešení, integrovanej infraštruktúry a dopravných systémov ďalšej generácie.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naša spoločnosť sa zaviazala k diverzite zamestnancov a predstavuje lídra v rozmanitosti, ktorá je daná rozličnými kultúrami, vlastnosťami, schopnosťami a skúsenosťami. Sme presvedčení o tom, že manažment diverzity a inkluzívneho prístupu je zodpovednosťou každého zamestnanca, a preto je pre nás vzdelávanie zamestnancov o význame diverzity veľmi dôležité. Rozvinuli sme stratégiu diverzity a inklúzie, ktorá sa zaoberá náborom, udržaním, začlenením a zapojením rôznorodej medzinárodnej pracovnej sily. Usilujeme sa o odstránenie rodovej nerovnosti a sústredíme sa na rovnaké zaobchádzanie, odmeňovanie, odborné vzdelávanie a zabezpečenie pracovných podmienok.

V našom biznis centre máme zastúpených viac ako 47 národností. Z celkového počtu u nás pracuje 65% žien a 35% mužov. Priemerný vek našich zamestnancov je 31 rokov. V rámci celej spoločnosti máme vytvorených niekoľko skupín zameraných na diverzitu a inklúziu, ktoré sa sústredia na etnické menšiny, ženy, ľudí so zdravotným postihnutím, členov LGBT komunity, a iné.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Organizujeme rôzne workshopy a prezentácie určené pre ženy a zameriavame sa na odstraňovanie rodových rozdielov a podporu rovnosti medzi mužmi a ženami v pracovnom prostredí.
Pre zamestnancov, ktorí sa chystajú na rodičovskú dovolenku, máme zriadený internetový portál, kde môžu nájsť najdôležitejšie informácie o rodičovstve, voľných pracovných pozíciách a plánovaných podujatiach. Každoročne organizujeme viacero podujatí pre rodiny s deťmi, ako napr. športový deň, Deň detí a Mikuláš. Vynakladáme veľké úsilie na pomoc rodičom pri zosúladení pracovného a rodinného života a snažíme sa podporiť najmä tých, ktorí majú záujem sa vrátiť z rodičovskej dovolenky do práce skôr. Preto sme sa rozhodli v našej budove otvoriť škôlku, kde majú naši zamestnanci možnosť umiestniť svoje deti za zvýhodnenú cenu.
Našim zahraničným zamestnancom poskytujeme kompletný balíček služieb na podporu pri relokácii. Pomáhame im pri vybavovaní pracovných povolení, hľadaní nového ubytovania, a naviac majú k dispozícii rôzne bonusy, ako napríklad príspevok na bývanie po dobu 2 rokov.
Pre zdravotne postihnutých zamestnancov máme vytvorené bezbariérové podmienky a zabezpečené parkovanie v garáži. Novým kandidátom so zdravotným postihnutím sa snažíme vyjsť v ústrety a zvážiť všetky dostupné možnosti, aby sme im umožnili prácu v našej spoločnosti. Taktiež máme zriadený program, prostredníctvom ktorého môžeme rôznymi spôsobmi podporovať zamestnancov alebo ich rodinných príslušníkov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

V roku 2017 sme získali 2. miesto v súťaži Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb. Na globálnej úrovni je naša spoločnosť pravidelne oceňovaná za prístup k diverzite a inklúzii:
2017
• Diversity Best Practice Inclusion Index Top 33
• USO Wisconsin 2017 Veteran Friendly Workplace Award
• Minority Engineer Magazine Top 50 Employers for Minority Engineers
• Workforce Diversity for Engineering & IT Professionals Magazine Top 50 Employers for Workforce Diversity
• U.S. Veterans Magazine Top Veteran-Friendly Company
• Named Gold level HBCU supporter by US Black Engineer & Information Technology Magazine

2016
• DiversityInc Noteworthy Company 2016
• HRC Corporate Equality Index Score of 75
• U.S. Veterans Magazine Top Veteran-Friendly Company
• HPGM Corporation of the Year
• Women Engineer Magazine Top 50 Employers for Woman Engineers
• Minority Engineer Magazine Top 50 Employers for Minority Engineers
• Hispanic Chamber of Commerce of WI Corporation of the Year Award

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Udržiavame hodnotné partnerstvá s mnohými organizáciami zaoberajúcimi sa diverzitou a aktívne spolupracujeme s týmito organizáciami na rôznych programoch a iniciatívach.
• Catalyst
• Diversity Best Practices
• True Blue Inclusion
• American Corporate Partners
• National Action Council for Minorities in Engineering (NACME)
• Society of Women Engineers
• National Society of Black Engineers
• Society of Hispanic Professional Engineers
• Women in Manufacturing
• Institute for Corporate Productivity
• The Conference Board
• Executive Leadership Council
• Information Technology Senior Management Forum
• Hispanic Professionals of Greater Milwaukee
• WI LGBT Chamber of Commerce
• African American Chamber of Commerce of Wisconsin

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Každoročne sa zúčastňujeme najväčších dobrovoľníckych podujatí na Slovensku, napríklad Naše mesto, Kvapka krvi a Giving Tuesday a tiež podporujeme rôzne charitatívne projekty, ako sú Plamienok, Cvernovka a Hodina deťom. V období Vianoc naši zamestnanci pomáhajú sociálne slabším rodinám a znevýhodneným deťom kúpou vianočných darčekov a predmetov dennej potreby.