DXC Technology

firma

DXC Technology
Adresa

Galvaniho 7
821 04 Bratislava

http://www.dxc.technology

Kontaktná osoba

Zuzana Spišáková
Marketing Manager

zuzana.spisakova@dxc.com


Počet zamestnancov:

1 200

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Spoločnosť DXC Technology je od svojho vzniku v apríli 2017 globálnou trojkou v poskytovaní IT služieb, ktorá čerpá z viac ako 60 ročných skúseností v podobe tisícok spokojných klientov. To, že na trhu so službami nie je žiadnym nováčikom hovorí aj jej slogan ,,New, but not born yesterday“. DXC Technology sa zameriava na riešenia, ktoré predstavujú pomoc klientom pri zavádzaní inovácií a zmien v biznise. Pre severnú, strednú a východnú Európu je DXC Technology popredným partnerom digitálnej transformácie podnikov a verejnej správy.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Spoločnosť DXC Technology sa zaviazala k rozmanitej a inkluzívnej firemnej kultúre. Prijímame rozmanitosť nielen preto, lebo je to správna vec pre našich ľudí, ale preto, že je to dobré pre podnikanie. V spoločnosti DXC využívame jedinečné prínosy našich ľudí, ktoré nám dávajú rozhľad. Oceňujeme každú myšlienku a osobu za ňou – všetkých našich ľudí – v minulosti, súčasnosti aj budúcnosti. Naša inkluzívna kultúra posilňuje naše výsledky a spoločnosť rastie len vtedy, keď rastú naši ľudia. Veríme v rovnosť a naša pozícia globálneho technologického lídra nám umožňuje slúžiť rôznym zákazníkom a hrať vedúcu úlohu v spoločenstvách, ktorým slúžime. Spolu riadime najinovatívnejšiu technológiu na svete. Naša sila spočíva v oceňovaní rozdielov, podpore vstupu zo všetkých perspektív a zjednocovaní tímov okolo spoločných cieľov. Našim zamestnancom odporúčame, aby prijali svoju identitu a rozmanité kultúry zastúpené svojimi kolegami, klientmi a miestnymi komunitami.
Podobne ako všetky obchodné praktiky DXC, chceme, aby naše iniciatívy týkajúce sa rozmanitosti a začlenenia boli čo najtransparentnejšie. Povedomie a angažovanosť prinášajú prospech všetkým – našim klientom, súčasným a budúcim zamestnancom a širšej podnikateľskej komunite.

 

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Pracovné skupiny vytvárajú zamestnanci pre zamestnancov. Podporujú začlenenie a rozmanitosť a poskytujú regionálne a globálne fóra, na ktorých môžu zamestnanci presadzovať osvedčené postupy, zdieľať nápady, vytvárať profesionálne a mentorské vzťahy a dosahovať obchodné ciele.

Schopnosti: Podporovať ľudí s rôznymi schopnosťami v práci a v našej komunite
Mladí profesionáli: vytváranie sietí a zdrojov pre mladých profesionálov a tých, ktorí ich chcú vidieť, uspeli, ponúkajúc mentoring, spojenie a spoluprácu vo svete
Gennovators-Innovators: Umožniť zamestnancom dosiahnuť ich plný potenciál prostredníctvom rozvoja vodcovských zručností prostredníctvom inkluzívnosti, rozmanitosti a našich CLEAR hodnôt.
Multikultúrne: Objavovanie, prezentácia, porozumenie a oslavovanie multikulturalizmu a križovatky našich ľudí
Pýcha: Podpora informovanosti a komunity o tom, že naši lesbickí, homosexuálni, bisexuálni, transsexuálni a rodovo nezodpovedajúci zamestnanci budú v sieti a budú sa venovať aktivitám
Veteráni: Zdieľanie zdrojov, mentoring, spolupráca a filantropia zameraná na členov armády, veteránov, zranených bojovníkov, rodiny a opatrovateľov
Ženy vo vedení: Mentoring, školenie a zdroje pre mužov a ženy na podporu rovnosti pohlaví vo svete.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Spoločnosť DXC bola postavená na desaťročiach skúseností, ktoré spoločnosť Hewlett Packard Enterprise a CSC využívala pri rozvíjaní svojich rozmanitých kultúr. Ocenenia, ktoré získali spoločnosti, zahŕňajú:

• Top Military Friendly Employer and Military Spouse Friendly Employer Awards
• Best Place to Work on the Disability Equality Index
• Best Place to Work for LGBT Equality by the Human Rights Campaign
• 100 Best Companies by Working Mother Magazine
• Corporate Partner of the Year by the IT Senior Management Forum
• Corporation of the Year by the Hispanic IT Executive Council
• Top 50 Employer by Careers and the disAbled
• Top 50 Employer by Woman Engineer Magazine
• Leading Disability Employer by the National Organization on Disability

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Sme v procese partnerstva s externými organizáciami s globálnym vplyvom. Veríme, že práca s našimi komunitami na globálnej úrovni, nie je inšpiráciou len v radoch našich zamestnancov, ale aj našich vedúcich predstaviteľov, ktorí budú zohrávať dôležitú úlohu v úspechu našich komunít ERG, pokiaľ ide o dosiahnutie ich cieľov.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Jednou z našich iniciatív, na ktoré sme hrdí, je náš trojročný program Dandelion pre autistov. Prvý ročník sa zameriava na informovanosť o pracovných miestach, nástupom, internými školeniami a vytvorením pracovného postupu so zainteresovanými stranami. Druhý ročník sa zameriava na sebaobhajovanie a kompletizáciu silného IT životopisu. A tretí ročník sa zameriava na to, aby sa stážista mohol uchádzať o kariéru mimo vlastnej podpornej štruktúry. Prostredníctvom tohto integrovaného prístupu získal program Dandelion 96% udržateľnosť človeka s autizmom, ktorá ďaleko prevyšuje to, čo je typické pre ľudí s týmto handikepom.