DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

firma

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.
Adresa

Dopravná 1907/3
07501 Trebišov

http://www.deutschmann.sk

Kontaktná osoba

Michaela Rusinková
Šéf administratívy

michaela@deutschmann.sk


Počet zamestnancov:

130

Popíšte hlavné činnosti organizácie

Sme špedičnou firmou so špeciálnym zameraním na rýchle expresné transporty. Na slovenskom trhu fungujeme už od roku 1999.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Základnou filozofiou firmy v rámci personálnej oblasti je akceptovanie rozmanitosti a podporovanie inklúzie. Veríme tomu, že ľudia nesú potenciál a hodnoty, a ak dostanú príležitosť, dokážu ich rozvinúť. Rešpektovať odlišnosť pre nás znamená zabrániť stádovitosti. A to je najlepšia cesta motivácie – nechať prejaviť sa rôznorodosť, nepotláčať osobitosť. Sme rôzni, a ak s tým vieme žiť a pracovať, môžeme to spolu ďaleko dotiahnuť. V oblasti, kde žijeme, sme sa stali prirodzeným lídrom a vzorom úspešnej firmy. To nás zaväzuje. Práve preto sme sa rozhodli byť vzorom aj na poli diverzity a inkluzívneho prístupu. Chceme sa hrdo postaviť za Chartu diverzity a ďalej prezentovať jej hodnoty v podnikateľskom prostredí.

Foto: Ivan Fleischer

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav? Prosím popíšte v krátkosti konkrétne aktivity

Zamestnávame ľudí rôznych národností, vekových skupín, politického presvedčenia, či náboženského vierovyznania. Ľudia z rôznych sociálnych vrstiev sa u nás môžu prepracovať veľmi vysoko v kariérnom rebríčku. Cez výberové pohovory úspešne prechádzajú ľudia rôznej farby pleti. Vzdelávací systém je otvorený pre všetkých, a len schopnosti a odhodlanie určuje, či sa z radového zamestnanca stane vedúci pracovník. Sme hrdí na rovnováhu v zamestnanosti žien a mužov na všetkých úrovniach našej firmy.

Percentuálne zastúpenie žien a mužov:
celkovo 53:47, manažérske posty 48:52, vedenie 50:50

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Najzamestnávateľ 2016 v kategórii Doprava a logistika
Via Bona Slovakia 2014 v kategórii Skvelý zamestnávateľ
Diamanty slovenského biznisu

 

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V priebehu celého roka sa snažíme pomáhať malým, starším, aj každému, kto to potrebuje, ale koncom roka už tradične urobíme väčšiu akciu. Vytipujeme si niekoľko snaživých detí, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Po osobnej návšteve týchto rodín máme presnú predstavu, kam bude smerovať naša pomoc. Sme veľmi hrdí na našich kolegov, ktorí, keď sa dozvedia príbehy detí, neváhajú sa vzdať aj vecí, ktoré by ešte vedeli využívať. Vznikne finančná zbierka, do ktorej štedro prispievajú. A do rodín pribudnú prikrývky, postele, bicykle, počítače, televízory, kartóny potravín a drogistického tovaru. Každým rokom je táto akcia štedrejšia a počet obdarovaných rodín väčší. A to len vďaka veľkých srdciam, ktoré bijú v DeutschManne.