Arval Slovakia, s.r.o.

firma

Arval Slovakia, s.r.o.
Adresa

Pribinova 19
811 09 Bratislava

https://www.arval.sk/sk

Kontaktná osoba

Lívia Bernátová
Regional HR Manager CEE

livia.bernatova@arval.sk


Počet zamestnancov:

110

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Spoločnosť ARVAL je medzinárodná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1989 a poskytuje kompletný servis týkajúci sa lízingu vozidiel. Jej 100 % vlastníkom je svetová banková skupina BNP Paribas. Medzi zákazníkov spoločnosti Arval patria veľké medzinárodné korporácie, malé a stredné podniky a profesionálni partneri. Spoločnosť Arval im poskytuje na mieru šité riešenia, ktoré pomáhajú optimalizovať mobilitu ich zamestnancov, a zároveň na seba preberá riziká súvisiace so správou vozového parku. Spoločnosť Arval operuje v 29 krajinách a zamestnáva viac ako 6500 ľudí.

BNP Paribas je medzinárodnou bankovou skupinou. Je ôsmou najväčšou svetovou bankou, čo sa týka aktív a v súčasnosti je prítomná v 79 krajinách sveta. Skupina vznikla zlúčením Banque Nationale de Paris (BNP) a Paribas v roku 2000, ale jej korporátna identita siaha až do roku 1848. Je jednou z troch najvýznamnejších francúzskych bánk s medzinárodnou prítomnosťou spolu so Société Générale a Le Crédit Lyonnais.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

V spoločnosti Arval máme 4 základné hodnoty – piliere – Ekonómia, Ľudia, Komunita a Životné prostredie, každé s 3 záväzkami. V pilieri Ľudia sa Arval zaväzuje podporovať diverzitu a inklúziu na pracovisku; byť dobrým miestom pre prácu; a byť učiacou sa firmou.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

V spoločnosti Arval Slovakia máme vyšší počet zamestnankýň ako zamestnancov. Monitorujeme priemerné platy na rovnakých pracovných pozíciách, aby sme zabezpečili rovnosť v odmeňovaní. Dávame šancu zamestnať sa ženám po materskej či rodičovskej dovolenke a v prípade, že majú záujem o skrátený úväzok, vychádzame im v ústrety. Ak zamestnankyne či už po materskej / rodičovskej dovolenke či tehotné zamestnankyne vyžadujú častejší home office, a daná pozícia takýto spôsob práce umožňuje, takisto im vychádzame v ústrety. Nielenže sa snažíme byť nediskriminujúcim zamestnávateľom, čo odrážajú aj naše hodnoty a aktivity, ale máme nastavený aj systém interných kontrol či už na lokálnej alebo globálnej úrovni.

V rámci skupiny nám beží kampaň One in Three women, nakoľko každá tretia žena sa aspoň raz v živote stane obeťou násilia, či už fyzického alebo sexuálneho. BNP Paribas je signatárom charty European network of companies against violence. Konkrétnymi krokmi sú školenia za účelom zlepšenia porozumenia domáceho násilia a jeho vplyvu na prácu, podujatia a plagátová kampaň.

BNP Paribas je tak isto top sponzorom nedávnych Gay Games v Paríži.

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Arval je súčasťou skupiny BNP Paribas a BNPP bola nedávno poctená umiestnením na zozname Financial Times OUTstanding LGBT list za rok 2018. CEO Skupiny Jean-Laurent Bonnafé sa umiestnil na piatom mieste zoznamu Ally Executives list. Jeffrey Krogh, generálny riaditeľ, Corporate Coverage a Pippa Dale, Head of Global Markets Roadshows, sa obaja umiestnili v Top 100 na zozname OUTstanding LGBT list.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

CEO Skupiny Jean-Laurent Bonnafé podpísal chartu L’Autre Cercle , ktorá uvádza najlepšie príklady v boji proti diskriminácii pre sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Pod jeho vedením sa BNP Paribas stala jedným zo zakladajúcich signatárov Charty LGBT OSN, a hral kľúčovú rolu v tom, aby sa BNP Paribas stala členom skupiny Out&Equal. BNP Paribas je už 4 roky partnerom Women’s Forum a od mája 2018 aj členom strategickej rady tohto fóra.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

Snažíme sa byť nediskriminujúcim zamestnávateľom všetkými spôsobmi. V súčasnosti je v našej spoločnosti cítiť silný tlak na zamestnávanie mileniálov a všade sa vedú diskusie o tom, ako sa prispôsobiť potrebám tejto špecifickej vekovej skupiny. Avšak v spoločnosti Arval si uvedomujeme, že nám v súčasnosti pracujú popri sebe 3 generácie a snažíme sa vyhovieť potrebám všetkých našich zamestnancov. Takisto vo výbere veľmi radi vítame aj seniornejších kandidátov. Máme tímy, kde je väčšina ľudí nad 50. A preto sa aj rozvojové aktivity pre náš manažment sústredia na manažovanie viacgeneračného tímu a nielen manažovaniu mileniálov.
Všeobecne sa kategória Diverzita v našom internom prieskume spokojnosti zamestnancov ukazuje byť jednou z najsilnejších oblastí, čo nie je pre nás len veľkým ocenením, ale aj záväzkom do budúcnosti.