Harmonogram aktivít

Prehľad aktivít

28. - 29. január 2019

Diversity Charters Platform Meeting, Španielsko (Stretnutie EÚ platformy s účasťou administrátora Charty)

5. marec 2019

Výročné stretnutie signatárov Charty (Aktivity a dosiahnuté úspechy v roku 2018. Plán aktivít na rok 2019. Voľba Poradného výboru.)

5. marec 2019

Odborný seminár pre signatárov Charty (zdieľanie skúseností signatárov na tému Inkluzívne pracovné prostredie)

Jar 2019

BLF Odporúčania (Téma: Duševné zdravie na pracovisku)

Apríl 2019

Katalóg aktivít pre Deň diverzity (Prehľad praktických tipov pre signatárske firmy, ako môžu osláviť Deň diverzity)

2. apríl 2019

Galavečer Via Bona Slovakia 2018 (Dôraz na diverzitu prostredníctvom ceny „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci s MPSVaR SR)

10. apríl 2019

Stretnutie Poradného výboru Charty (Hodnotenie prebiehajúcich a plánovaných aktivít Charty)

16. máj 2019

EU Diversity Charters’ Annual Forum (Výročná medzinárodná konferencia s účasťou administrátora a 2 signatárov)

30. máj 2019

Deň Diverzity (Kampaň vo firmách & Mediálne raňajky na tému: Ambasádori diverzity vo firmách – rola lídra )

30. máj 2019

Slávnostný podpis Charty diverzity (Prijatie nových signatárov)

Jún 2019

Business breakfast (Téma: Ženy v TECH firmách)

Leto 2019

BLF Odporúčania (Téma: Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených)

12. november 2019

CEE CSR Summit 2019 (Diverzita ako jedna z tém najväčšej konferencie o zodpovednom podnikaní)

28. november 2019

Odborný seminár pre signatárov Charty (Téma: Kultúrna/národnostná diverzita vo firme)

28. november 2019

Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi (Prijatie nových signatárov)

December 2019

Stretnutie Poradného výboru (Vyhodnotenie aktivít za rok 2019. Plán na rok 2020)